Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Noutăţi

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”
30 Aprilie 2020
LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – ICEM TULCEA

Detalii

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 28.04.2020 ora 10.30 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”
28 Aprilie 2020
LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – ICEM TULCEA

Detalii

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
10 Aprilie 2020
Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare, în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României”

Detalii

Servicii de elaborare a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice și a Analizei ex-ante aferente strategiei în cadrul proiectului „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate”
02 Aprilie 2020
Prin prezentul anunț vă facem cunoscută intenția autorității contractante Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC) de a achiziționa servicii de elaborare a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice și a Analizei ex-ante aferente strategiei în cadrul proiectului „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate” finanțat de Programul Operațional Capacitate Administrativă (SIPOCA 389 / cod SMIS 115895) – cod CPV 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii.

Detalii

Concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”
02 Aprilie 2020
LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – ICEM TULCEA

Detalii

REZULTATELE PROBEI INTERVIULUI din 30.03.2020 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”
31 Martie 2020
LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu

Detalii

REZULTATELE PROBEI SCRISE din 24.03.2020 ora 12.30 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”
25 Martie 2020
LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu

Detalii

Contract de finanțare și Acord de parteneriat Call 02 – variantă draft
Contract de finanțare și Acord de parteneriat Call 02 – variantă draft
23 Martie 2020
Unitatea de Management a Proiectului anunță publicarea modelelor de Contract de finanțare, respectiv Acord de parteneriat pentru entitățile a căror proiecte vor fi finanțate în cadrul apelului ce vizează consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului.

Detalii

Pag. 2 din 45 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 540