Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Reforma 3

PNRR - Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 11 – Turism și Cultură  

R3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural (buget alocat: 1 mil. euro), reformă prin intermediul căreia se vor actualiza/ crea următoarele:

  • Cadrul legislativ privind finanțarea nerambursabilă în cultură (Ordonanța Guvernului 51/1998);
  • Finanțarea în domeniul audiovizualului în conformitate cu orientările comunitare;
  • Legea privind Statutul lucrătorilor culturali.

Responsabil: Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului.

Calendar:

  • T3 2022: intrarea în vigoare a legii privind sistemul de finanțare a sectorului cultural;
  • T1 2023: intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural.

Noutăți

Calendarul apelurilor de proiecte din PNRR aferente Componentei 11 - Turism și cultură
06 Iunie 2022
Calendarul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente Componentei 11 - Turism și cultură

Detalii

Pag. 2 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 13
12

UTILE


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE 
mfe.gov.ro/pnrr/                                    www.facebook.com/PNRROficial