Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Reforma 3

PNRR - Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 11 – Turism și Cultură  

R3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural (buget alocat: 1 mil. euro), reformă prin intermediul căreia se vor actualiza/ crea următoarele:

  • Cadrul legislativ privind finanțarea nerambursabilă în cultură (Ordonanța Guvernului 51/1998);
  • Finanțarea în domeniul audiovizualului în conformitate cu orientările comunitare;
  • Legea privind Statutul lucrătorilor culturali.

Responsabil: Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului.

Calendar:

  • T3 2022: intrarea în vigoare a legii privind sistemul de finanțare a sectorului cultural;
  • T1 2023: intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural.

Noutăți

33 de milioane de euro pentru reforme și investiții în domeniul cultural
33 de milioane de euro pentru reforme și investiții în domeniul cultural
01 August 2022
Ministerul Culturii anunță demararea activităților de implementare a celor două reforme și patru investiții pe care le coordonează în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu un buget total alocat în valoare de 33 milioane de euro.

Detalii

Calendarul apelurilor de proiecte din PNRR aferente Componentei 11 - Turism și cultură
06 Iunie 2022
Calendarul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente Componentei 11 - Turism și cultură

Detalii

Pag. 2 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 14
12

UTILE


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE 
mfe.gov.ro/pnrr/                                    www.facebook.com/PNRROficial