„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

Platforma Culturalia.ro

Platforma informatică on-line pentru Biblioteca Digitală a României – Culturalia.ro - va constitui o bază de date unificată a bunurilor culturale mobile selectate în cadrul proiectului și a registrelor digitale cu elemente de patrimoniu existente în România, punând astfel la un loc resursele din domeniu pentru a crea o perspectivă unitară și integrată asupra patrimoniului cultural național mobil.

Dezvoltarea platformei are ca scop facilitarea accesului public online și gratuit la o colecție de reprezentări digitale de bunuri culturale mobile prin intermediul unui punct unic de acces, respectiv de a îmbunătăți și eficientiza căutarea și răsfoirea de documente, cărți, scrisori, periodice, artefacte, fotografii, audiograme, videograme, obiecte muzeale ș.a., făcând posibilă utilizarea materialului pentru cercetare, predare și schimb interactiv cu publicul. În același timp, platforma va reprezenta un instrument de sprijin pentru protejarea patrimoniului cultural național mobil, prin care se va asigura prezervarea în format digital a resurselor culturale, permițând identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securităţii, întreţinerea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural național mobil.

Culturalia va cuprinde 4 secțiuni majore, respectiv:

  • portalul bibliotecii digitale Culturalia. Va permite accesul la resursele culturale online din bibliotecă atât public, cât și restricționat, pe Web, prin aplicații mobile și prin API-uri specifice;
  • Catalogul Partajat Național.  Va integra atât mecanismul de achiziție online de metadate, cât și mecanismele de expunere (publică și restricționată) a fișelor descriptive, prin portal, aplicații mobile și API, acesta reprezentând un instrument util pentru profesioniștii din diverse domenii de a-și împărtăși resursele pe care le dețin și a spori astfel cooperarea interdisciplinară, și de a face economie de timp de catalogare.
  • Depozitul de Obiecte Digitale.  Va stoca atât obiectele digitale ale instituțiilor participante, furnizoare de conținut cultural, care nu au posibilități proprii de stocare, cât și copiile de siguranță ale celor stocate de  aceste instituții;
  • Proceduri / module administrative asociate bunurilor culturale mobile (catalogare, generare șabloane, clasare, export, împrumut inter-instituțional, emitere avize/acreditări, galerii virtuale, registrul bunurilor dispărute ș.a.).

Platforma informatică va permite, printre altele, furnizarea facilă de resurse culturale către Biblioteca Digitală Europeană (Europeana.eu), captarea surselor naționale de informație catalografică, inclusiv prin convertirea resurselor catalografice moștenite (legacy) și informatizarea cataloagelor instituțiilor memoriei (mai ales cele ale bibliotecilor și muzeelor mici).

Culturalia va oferi acces la peste 550.000 de resurse culturale din 31 de instituții publice de cultură, de cercetare și de media din România, participante la proiectul E-cultura, urmând ca 200.000 să fie incluse în Biblioteca Digitală Europeană, ceea ce va contribui la dezvoltarea platformei Europeana și la creșterea vizibilității țării noastre.

Biblioteca Digitală a României va fi lansată în 2021 și va marca colaborarea dintre Ministerul Culturii și instituțiile culturale participante. După implementarea proiectului, platforma va rămâne deschisă, astfel încât noi instituții și specialiști interesați să poată continua îmbogățirea conținutului portalurilor culturalia.ro și europeana.eu.