„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

Digitalizarea resurselor culturale

Procesul de digitalizare a resurselor culturale se desfășoară în mai multe etape distincte și succesive, fiecare dintre ele având mai multe sarcini specifice:

  1. Selectarea resurselor culturale care prezintă o valoare istorică și documentară de interes local, regional și/sau național, acestea fiind și principalele criterii de selecție, alături de starea de conservare a bunurilor mobile propuse a fi expuse on-line și respectarea regimului juridic al acestora (dreptul de autor și dreptul de difuzare);
  2. Manipularea fizică sau digitală a resurselor culturale, activitate ce presupune, printre altele: identificarea bunurilor culturale și extragerea acestora din depozitele, colecțiile și arhivele documentare ale instituțiilor participante, pregătirea pentru etapa de fotografiere / scanare / conversie analog-digitală, verificarea integrității și stării de conservare și reintroducerea în depozite, colecții și arhive;
  3. Scanarea tipăriturilor (carte, carte rară, presă scrisă, documente de arhivă), fotografii, negative, diapozitive, utilizând aparatura specifică, conform standardelor stabilite în cadrul proiectului. Tot în această etapă, sunt verificate fișierele electronice rezultate din scanare și alocați identificatori unici obiectelor digitale;
  4. Fotografierea obiectelor muzeale conform standardelor stabilite în cadrul proiectului, urmată de transpunerea în format 3D a imaginilor rezultate, prelucrarea grafică a acestora, verificarea fișierelor electronice și alocarea de identificatori unici obiectelor digitale;
  5. Conversia materialelor audio-video din formatul analog în formatul digital folosind tehnologia specifică și standardele stabilite prin proiect și alocarea identificatorilor unici fiecărui material rezultat;
  6. Postprocesarea video presupune operarea corecțiilor digitale a imaginilor scanate, echilibrarea finală a tuturor secvențelor din imagine și exportul fișierului din formatul 4K la rezoluția HD stabilită în cadrul proiectului;
  7. Verificarea calitativă a resursei culturale audio rezultată din conversia analog-digitală, validarea sau respingerea și solicitarea refacerii procesului de conversie digitală, în funcție de calitatea acesteia;
  8. Recondiționarea fizică și chimică a materialelor audio-video în funcție de starea de conservare a acestora, prin intermediul aparaturii specifice, în vederea transpunerii în format digital a resurselor;
  9. Catalogarea sau fișarea tuturor tipurilor de resurse culturale reprezintă activitatea de descriere a conținutului resursei digitale (crearea metadatelor descriptive / fișei descriptive a unei resurse culturale), respectiv consemnarea unor proprietăți catalografice utile la regăsirea și caracterizarea resursei, cum ar fi: autorul, interpreții, titlul, subiectul, data publicării, limba etc.. Catalogarea se realizează cu respectarea standardelor de calitate stabilite la nivelul proiectuli.
  10. Validarea metadatelor create în urma verificării respectării cerințelor de calitate pentru resursele digitale și a concordanței dintre resursa digitală și fișa descriptivă.

Pe toată perioada de implementare a proiectului, digitizările se realizează în cadrul instituțiilor deținătoare, prin implicarea personalului de specialitate cooptat pentru această componentă, sub îndrumarea responsabililor digitizare-monitorizare din cadrul echipei interne de proiect și a coordonatorilor din cadrul centrelor regionale.

Categoriile de resurse culturale propuse pentru digitizare:

Tip resursă culturală

Număr

Carte

16.500

Carte rară

3.390

Documente

268.820

Obiecte (digitalizat)

140.500

Obiecte digitale 3D

6.500

Audio

16.120

Video

9.400

Articole

120.000

TOTAL

581.230

Pentru mai multe informații privind normele de digitizare stabilite în cadrul proiectului, vă invităm să consultați Ghidul de digitalizare realizat de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului.