„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

Evoluția proiectului

Începând din anul 2018 și până în ianuarie 2021, au fost parcurse o serie de etape aferente activităților proiectului, respectiv:

 • a fost îndeplinită procedura de angajare a echipei de management și de implementare a proiectului;
 • au fost organizate concursuri pentru angajarea personalului specializat în vederea realizării activităților de digitizare și catalogare;
 • s-au întocmit documentațiile tehnice necesare lansării procedurilor de achiziții;
 • s-au obținut avizele Comitetului Tehnico-Economic pentru documentațiile tehnice;
 • au fost organizate și finalizate 3 proceduri de achiziții (licitații deschise): servicii de dezvoltare a platformei informatice Culturalia (valoare contractată cu TVA: 2.210.801,90 lei), achiziția echipamentelor necesare platformei informatice (valoare contractată cu TVA: 2.865.925,79 lei), achiziția de echipamente necesare procesului de digitizare și catalogare (valoare contractată cu TVA: lot 2 - 106.833,44 lei, lot 3 - 2.386.063,05 lei, lot 4 - 771.187,82 lei);
 • a fost organizată și finalizată procedura simplificată de achiziție de echipamente pentru echipa de management;
 • au fost recepționate, instalate și puse în funcțiune echipamentele achiziționate;
 • au fost operaționalizate 5 centre regionale cu rol de coordonare și monitorizare a procesului de digitizare derulat la instituțiile participante. Astfel, centre active sunt Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, Direcția Județeană pentru Cultură Iași și Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu;
 • au fost achiziționate materialele de publicitate prevăzute în cadrul proiectului. O parte dintre aceste materiale (sisteme roll-up și plăci permanente) au fost amplasate/instalate la sediile instituțiilor care desfășoară activități de digitalizare;
 • a fost inițiată și aprobată o solicitare de act adițional la contractul de finanțare pentru prelungirea proiectului, în vederea maximizării volumului de resurse culturale digitalizate;
 • au fost achiziționate și recepționate serviciile de consultanță tehnică (actualizare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini și îndrumare tehnică pentru configurare echipamente hardware), a fost obținut avizul pozitiv al CTE pentru documentele actualizate, aviz necesar în demersul privind încheierea actului adițional;
 • se continuă dezvoltarea platformei Culturalia.ro, fiind disponibilă o variantă beta pentru testarea internă. Se lucrează la stabilirea unei metodologii pentru importul resurselor culturale digitalizate în cadrul proiectului, dar și a altor baze de date disponibile la nivel național.