„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

Evoluția proiectului

Începând din anul 2018 și până în ianuarie 2021, au fost parcurse o serie de etape aferente activităților proiectului, respectiv:

 • a fost îndeplinită procedura de angajare a echipei de management și de implementare a proiectului;
 • au fost organizate concursuri pentru angajarea personalului specializat în vederea realizării activităților de digitizare și catalogare;
 • s-au întocmit documentațiile tehnice necesare lansării procedurilor de achiziții;
 • s-au obținut avizele Comitetului Tehnico-Economic pentru documentațiile tehnice;
 • au fost organizate și finalizate 3 proceduri de achiziții (licitații deschise): servicii de dezvoltare a platformei informatice Culturalia (valoare contractată cu TVA: 2.210.801,90 lei), achiziția echipamentelor necesare platformei informatice (valoare contractată cu TVA: 2.865.925,79 lei), achiziția de echipamente necesare procesului de digitizare și catalogare (valoare contractată cu TVA: lot 2 - 106.833,44 lei, lot 3 - 2.386.063,05 lei, lot 4 - 771.187,82 lei);
 • a fost organizată și finalizată procedura simplificată de achiziție de echipamente pentru echipa de management;
 • au fost recepționate, instalate și puse în funcțiune echipamentele achiziționate;
 • au fost operaționalizate 5 centre regionale cu rol de coordonare și monitorizare a procesului de digitizare derulat la instituțiile participante. Astfel, centre active sunt Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, Direcția Județeană pentru Cultură Iași și Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu;
 • au fost achiziționate materialele de publicitate prevăzute în cadrul proiectului. O parte dintre aceste materiale (sisteme roll-up și plăci permanente) au fost amplasate/instalate la sediile instituțiilor care desfășoară activități de digitalizare;
 • a fost inițiată și aprobată o solicitare de act adițional la contractul de finanțare pentru prelungirea proiectului, în vederea maximizării volumului de resurse culturale digitalizate;
 • au fost achiziționate și recepționate serviciile de consultanță tehnică (actualizare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini și îndrumare tehnică pentru configurare echipamente hardware), a fost obținut avizul pozitiv al CTE pentru documentele actualizate, aviz necesar în demersul privind încheierea actului adițional;
 • se continuă dezvoltarea platformei Culturalia.ro, fiind disponibilă o variantă beta pentru testarea internă. Se lucrează la stabilirea unei metodologii pentru importul resurselor culturale digitalizate în cadrul proiectului, dar și a altor baze de date disponibile la nivel național.  

Stadiul proiectului „E-Cultura: Biblioteca Digitală a României‟ – 01.11.2021

Evoluția proiectului E-Cultura respectă Calendarul de implementare al proiectului urmărindu-se atingerea indicatorilor din Cererea de finanțare monitorizați prin sistemul electronic MySMIS.

Pe scurt:

 • S-au finalizat următoarele activități ale proiectului: Contractarea echipei de management intern de proiect, achiziția de echipamente IT, Stabilirea planului de comunicare, Organizarea și operaționalizarea centrelor regionale de digitizare, Achiziția serviciilor pentru dezvoltarea platformei „Culturalia”, Unificarea vocabularelor controlate, Achiziţia echipamentelor de calcul, Instruirea administratorilor bazelor de date și platforma „Culturalia‟, Instruirea utilizatorilor platformei, Achiziția materialelor de publicitate, Aplicarea siglelor obligatorii pe platforma „Culturalia‟ și postarea link-ului către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România pe site.
 • S-a atins numărul resurselor culturale naționale mobile digitalizate și anume: 560 640.
 • Continuă procesul de digitalizare a resurselor culturale naționale mobile în cadrul proiectului E-Cultura
 • Platforma Culturalia.ro a fost livrată de către operatorul economic conform calendarului livrărilor aflându-se momentan în perioada de testări și optimizări în vederea avansării amplului proces de import/migrare a datelor digitalizate/bazelor de date. Platforma se dorește a fi optimizată la nivel state-of-the-art iar ușurința utilizării acesteia de către toate categoriile de utilizatori se dorește a fi cât mai ridicată (user-friendliness) nivel la care nu se poate ajunge decât prin iterații, testări, analize si implementări ale soluțiilor optime identificate în mod ciclic, constant de către ambele echipe ale prestatorului și ale beneficiarului.
 • S-a continuat procesul de angajări și cel de încetare a contractelor de muncă.
 • S-a continuat procesul de achiziție și de recepție a echipamentelor necesare implementării proiectului.
 • S-a finalizat auditul tehnic intermediar al Platformei Culturalia.
 • S-a finalizat Raportul de monitorizare al procedurilor de achiziții din cadrul proiectului E-Cultura de către Transparency International Romania si IPP și făcut public și aici.
 • S-au transmis 12 Cereri de rambursare către ADR/OIPSI și MIPE/AM, aprobate. 
 • S-au transmis 13 Rapoarte Trimestriale de progres către ADR/OIPSI și MIPE/AA.
 • Referitor la transmiterea resurselor culturale digitizate către Europeana.Eu experții tehnici responsabili pentru pregătirea și transmiterea celor 200 000 de resurse culturale naționale digitalizate către Europeana.eu continuă testele de armonizare cu softul-client Europeana.
 • Pentru mai multe informații pe subiect vă invităm să urmăriți linkurile proiectului E-Cultura, care se actualizează lunar, acolo unde este cazul: