Calendar evenimente

 

 

PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european

Programul încurajează dialogul cultural, stimularea identității europene și facilitează accesul la valorile culturale românești. Programul sprijină dezvoltarea de noi proiecte educaționale prin muzică, dans, scenă, film, evenimente de arte vizuale, expoziții.

Proiectele educaţionale vor contribui la crearea de noi parteneriate internaționale între profesioniști în domenii specifice culturii, precum și între aceştia și public, urmărindu-se prin aceasta creșterea a gradului de conștientizare cu privire la diversitatea culturală și o accentuare a cooperării în plan multicultural.

Buget PA17/RO13

Măsura 1: Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural

3.701.522 Euro

Măsura 2: Documentare cu privire la istoria culturală

3.250.000 Euro

 

Apeluri de proiecte

Tip

Valoare proiect

Buget total

Relații bilaterale

2.000 Euro/persoana

 

Apel de proiecte

50.000 – 200.000 Euro

6.327.955,82 Euro

Schema de granturi mici (SGS)

5.000 – 15.000 Euro

623.566,18 Euro

Ponderile valorii de finanțare nerambursabilă:

  • 100% pentru instituții publice
  • 90% pentru ONG-uri

Contact

Persoană de contact: Monica Vasincu - responsabil comunicare

Telefon: 021.224.45.12
E-mail: office@fonduri-diversitate.ro
Web: www.fonduri-diversitate.ro
Facebook: facebook.com/fonduridiversitate