Calendar evenimente

 

 

PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Acest program îşi propune să joace un rol important în stimularea protejării patrimoniului și în realizarea de bune relații în cadrul comunităţilor și între acestea. Prin acordarea de fonduri, se dorește încurajarea utilizării patrimoniului în scopul creării locurilor de muncă, asigurării creșterii economice și coeziunii sociale.

Programul oferă o bază pentru dezvoltarea cunoașterii și schimbului de experiență în ceea ce privește îngrijirea patrimoniului. În același timp, Programul sprijină proiectele de expunere și cercetare a patrimoniul cultural al minorităților. Cel puțin 10% din alocarea pentru acest program va viza proiecte pentru populația de etnie romă.

Buget PA16/RO12

Măsura 1: Restaurarea, renovarea, protejarea patrimoniului cultural

9.597.474 Euro

Măsura 1: Proiect predefinit: Muzeul ASTRA Sibiu

3.500.054 Euro

Măsura 2: Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural

1.400.000 Euro

 

Apeluri de proiecte

Tip

Valoare proiect

Buget total

Relații bilaterale

2.000 Euro/persoana

 

Apel de proiecte

200.000 – 2.000.000 Euro

9.821.003,41 Euro

Schema de granturi mici (SGS)

25.000 – 85.000 Euro

1.176.470,59 Euro

Ponderile valorii de finanțare nerambursabilă:

  • 100% pentru instituții publice
  • 90% pentru ONG-uri

Contact

Persoană de contact: Nicoleta Cambei - responsabil comunicare

Telefon: 021.223.03.46
E-mail: office@fonduri-patrimoniu.ro
Web: www.fonduri-patrimoniu.ro
Facebook: facebook.com/fonduripatrimoniu