Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

PNRR: Consultare publică norme metodologice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis, lansează în consultare publică proiectul Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice asociate Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Pilonul IV, Componenta 11 -Turism și cultură, Investiția 7. Normele metodologice vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii.

Perioada de consultare publică este de 10 zile de la data publicării pe website-ul Ministerului Culturii, respectiv pe pagina dedicată Investiției 7 pe website-ul Unității de Management a Proiectului.

Documentele pot fi consultate după cum urmează:

Se pot transmite observații/ recomandări la adresa de e-mail: contact.i7pnrr@umpcultura.ro, până la data de 3 iunie 2024, exclusiv prin completarea Formularului de propuneri.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: contact.i7pnrr@umpcultura.ro și la numărul de telefon: 021 222 84 79 (int. 104).

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi. Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: https://mfe.gov.ro/pnrr/ și www.facebook.com/PNRROficial.