Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Opera Națională București

Opera Națională din București este o clădire emblematică a capitalei României având statut de monument istoric clasat sub codul B-II-m-A-19.003 în Lista Monumentelor Istorice. Construcția este realizată între anii 1950-1952, fiind dată în folosință un an mai târziu. Proiectul a fost întocmit de către un colectiv pluridisciplinar sub conducerea prof. Arh. Octav Doicescu, care este autorul soluțiilor funcționale și de arhitectură. Este o arhitectură sobră, decentă, dar monumentală și o volumetrie clară, cu pilaștri și arcade pe două niveluri, cu statui pe pilaștri, bandouri de separare a registrelor, cornișă profilată și un fronton retras peste intrarea principală, care este flancată de compoziții sculpturale cu tematică, adosate pe plinurile laterale. Fațadele laterale continuă registrele componente ale volumului și ritmuri intrânde foarte riguroase și ancadramente de goluri simple și goluri grupate pe verticală. Din punct de vedere static, stabilitatea construcției nu este pusă în pericol, totuși, pe anumite porțiuni, în cazul unor seisme, pot să apară dislocări grave ce pot periclita atât siguranța oamenilor, cât și a patrimoniului adăpostit. În zona subsolului sunt evidente deteriorări cauzate de infiltrații puternice. De altfel, una din principalele probleme ale clădirii este umiditatea generală ridicată, în special din cauza infiltrațiilor la nivelul fundațiilor. În prezent, clădirea necesită lucrări extensive de refacere, reamenajare și îmbunătățire funcțională.

Principalele tipuri de lucrări propuse prin proiect:

Lucrările de refacere, reamenajare, dotări și îmbunătățirea funcțională a clădirii Operei Naționale București includ: refacerea sălilor de balet, închiderea unor logii de pe fațadele secundare, reabilitarea termică exterioară, refacerea finisajelor interioare, reabilitarea sălilor de repetiții, refacerea completă a scenei și reproiectarea orgii de lumini din sala de spectacol.

  • Valoarea investiției (cuprinde lucrările de proiectare și de execuție) este de 8.767.976 Euro, fără TVA.
  • Stadiu: prima etapă a lucrărilor s-a încheiat în august 2016

 

Galerie multimedia