Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989

În prezent, în România nu există o instituție a memoriei dedicată Revoluției din Decembrie 1989, astfel încât Ministerul Culturii și Identității Naționale are în vedere înființarea, la Timișoara, a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 (MNRA) care să funcționeze sub autoritate guvernamentală și care urmează a fi găzduit de clădirea istorică a fostei Comenduiri a Garnizoanei Timișoara ce va fi amenajată în acest scop. 

Viitorul muzeu va da expresie omagiului luptei poporului român pentru atingerea aspirațiilor sale de libertate, demnitate și democrație, ca schimbare istorică circumscrisă evenimentelor similare care au avut loc, în aceeași perioadă, în Europa Centrală și de Sud-Est, își propune să crească interesul publicului pentru istoria recentă a României și să fie o reală sursă de informare și educație pentru generațiile tinere. Înființarea acestei instituții muzeale de importanță națională la Timișoara se dorește a fi, în același timp, o valoroasă recunoaștere a rolului determinant jucat de timișoreni în zorii războiul cu unul dintre cele mai atroce regimuri represive din Europa și din lume.

Ministerul Culturii și Identității Naționale are în implementare, prin Unitatea de Management a Proiectului, două acorduri-cadru de împrumut încheiate cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare totală de 348,8 milioane de Euro, fără TVA, destinate reabilitării clădirilor de patrimoniu și de reconstrucție și modernizare a edificiilor ce găzduiesc instituții publice de cultură. Liniile de finanțare cuprindeau inițial un număr de 20 de obiective, iar în anul 2014, la propunerea formulată de majoritatea parlamentarilor de Timiș și prin demersurile ulterioare întreprinse de Ministerul Culturii și Identității Naționale, a fost inclus un nou obiectiv vizând înființarea MNRA.

Drept urmare, prin Hotărârea Guvernului nr. 649/2014 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului „Finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România”, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, a fost amendat Acordul-cadru de împrumut dintre România și creditorul extern pentru finanțarea obiectivului sus-amintit, căruia îi este alocată, în prezent, suma de 3 milioane de Euro, fără TVA.

În sensul celor prezentate, Ministerul Culturii și Identității Naționale a identificat, în anul 2016, cu sprijinul autorităților locale, imobilul 641 (clădirea fostei Comenduiri a Garnizoanei Timișoara), situat în mun. Timișoara, Piața Libertății nr. 5-7, într-o zonă protejată construită și aflat, la acel moment, în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Clădirea se remarcă printr-o puternică semnificatie atașată începutului reprimării sângeroase a manifestației populare anticomuniste din data de 17 decembrie 1989, aici fiind trase primele focuri de armă care au ucis-o pe Lepa Bărbat, femeia care avea să devină astfel primul erou martir al Revoluției. Construcția îndeplinește totodată condiția poziționării într-o zonă centrală, recent modernizată, cu acces și vizibilitate sporite.

În contextul celor de mai sus și în urma înțelegerii dintre ministerele Apărării Naționale și Culturii și Identității Naționale, Guvernul României a adoptat, în ședința din data de 8 mai 2019, Hotărârea nr. 281 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Actul normativ, precum și semnarea protocolului de predare-primire a imobilului fostei garnizoane militare la data de 26 mai 2019, vor permite Unității de Management a Proiectului inițierea procesului de elaborare a documentațiilor ce vor sta la baza contractării serviciilor de proiectare și apoi a lucrărilor de restaurare, dotare și amenajare a viitorului muzeu.

Scurtă prezentare a viitorului muzeu

Tema muzeului va fi centrată pe evenimentele Revoluției din decembrie 1989, începută la Timișoara în data de 16 decembrie și, în acest context, se va avea în vedere prezentarea atât clasică, cât și virtuală a acelor momente dramatice, de importanță istorică deosebită pentru România. Muzeul va adăposti exponate (obiecte, documente), aducând totodată în fața vizitatorului, prin intermediul realității virtuale, principalele etape temporale și spațiale ale evenimentului, așa cum acesta s-a desfășurat în întreaga țară.

Viitoarea instituție va îndeplini toate funcțiile corespunzătoare organizațiilor muzeale – constituirea colecțiilor muzeale proprii, potrivit specificului său de activitate, cercetarea, documentarea, inventarierea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bunurilor culturale deținute, prin programe adresate publicului larg.

În același timp, muzeul își propune să se poziționeze în mediul cultural, educațional și social românesc drept o instituție dinamică și modernă, care, prin modalitatea de organizare și complexitatea ofertei culturale, să fie interactivă și activă în spațiul public și să se sincronizeze tendințelor actuale din muzeologia contemporană.

Experiența de vizitare a muzeului se va caracteriza, așadar, prin dinamism, utilizarea noilor tehnologii digitale în structura muzeotehnică de bază, modernitatea manifestată în soluțiile de spațializare și design, claritatea tehnicilor curatoriale utilizate în amenajarea expoziției permanente și a celor temporare.

Expoziția permanentă va aborda un ton deschis și obiectiv, atât în transmiterea informațiilor, cât și în formulele de design implementate și va trebui ca, în final, să fie percepută ca o experiență complexă. Va viza stiluri diferite de învățare, astfel încât vizitatorul să fi dobândit, la sfârșitul vizitei, cunoștințe despre istoria Revoluției anticomuniste.

Categoriile de public cărora li se adresează muzeul:

 • expoziția permanentă se adresează categoriilor de public: național și străin, din grupele de vârstă începând cu elevii din ciclul gimnazial, categoriile predilecte fiind tinerii, studenții și cercetătorii în domeniile istoriei și științelor sociale;
 • expozițiile temporare se adresează publicului interesat de petrecerea timpului liber prin integrarea în activități cultural-instructive.

Funcția educativă a muzeului va fi asigurată și prin amenajarea unui spațiu educațional în cadrul instituției de cultură, unde se vor derula, în special, programe pentru publicul tânăr –elevi, studenți, familii cu copii, alte grupuri școlare etc.

Tot în sprijinul componentei educaționale, muzeul va dispune de o bibliotecă și o sală multifuncțională, care vor deservi cu precădere publicul specializat – cercetători din România și din străinătate, doctoranzi, studenți.

Condițiile de conservare și securitate a bunurilor culturale mobile, a instalațiilor și a echipamentelor tehnice aferente lor vor corespunde standardelor actuale, asigurând muzeului o poziție de partener viabil pentru colaborarea cu alte instituții de profil din țară și din străinătate, în organizarea și găzduirea de expoziții temporare cu bunuri aparținând patrimoniului cultural național și universal.

În prezent, se află în curs procedura de achiziție a contractului de furnizare a serviciilor de elaborare a Temei de proiectare și a Notei conceptuale necesare pentru realizarea documentației tehnico-economice (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – D.A.L.I. – și/sau următoarele etape de proiectare) pentru Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989.

Dată fiind relevanța istorică excepțională a temei muzeale, importanța culturală, patrimonială și financiară a investiției, precum și interesul mass-media acordat subiectului în ultimii ani, Unitatea de Management a Proiectului va acorda o atenție deosebită informării publice cu privire la evoluția activităților programate.

UPDATE 29 octombrie 2019

Ca urmare a finalizării procedurii de achiziție, la data de 28 octombrie 2019, Unitatea de Management a Proiectului și Universitatea București au semnat Contractul de prestări servicii având ca obiect furnizarea de servicii de consultanță în vederea elaborării Temei de proiectare și a Notei conceptuale și asistență tehnică pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989”. 

Valoarea contractului este de 130.000 lei, fără TVA, și are o durată de 45 de zile lucrătoare pentru predarea primei variante de lucru a celor două documentații. 

UPDATE 20 decembrie 2019

E.S. Dl. Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București, a dezvelit astăzi, pe zidul frontal al viitorului Muzeu al Revoluției Anticomuniste, placa memorială conținând mesajul președintelui Donald Trump la împlinirea a 30 de ani de la izbucnirea Revoluției la Timișoara.

Mai multe detalii aici

UPDATE 27 februarie 2020

La data de 21 februarie 2020, Universitatea din București a finalizat Nota conceptuală pentru justificarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiţii Muzeul Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 (MNRA) și Tema de proiectare pentru același obiectiv, având ca elaboratori principali pe lect.dr.arh. Radu Tudor PONTA și conf.univ.dr. Florentina NIȚU. Documentele au fost ulterior aprobate de ministrul Culturii.

În acord cu Nota conceptuală și Tema de proiectare asumate de Ministerul Culturii, realizarea Muzeului Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 va avea un impact pozitiv pe mai multe paliere care intersectează în mod semnificativ istoria, arta, cultura, politica şi economia și va pune România pe harta țărilor care demonstrează atașamentul față de valorile democratice, prin:

 • crearea oportunității de a stimula gândirea critică prin artă şi cultură;
 • recunoaşterea efortului deja depus de a păstra vie memoria Revoluţiei;
 • celebrarea victimelor Revoluției;
 • extinderea reprezentării istoriei recente a României pentru public, creând posibilitatea unui proces de reevaluare a prezentului;
 • punerea bazelor unei viitoare importante colecţii de patrimoniu;
 • stabilirea unui etalon de bună practică în domeniul conservării patrimoniului şi cercetării istoriei recente;
 • reprezentarea unei oportunități pentru colaborare inter-instituţională transnaţională dedicată cercetării şi prezentării subiectului revoluţiilor anului 1989 şi a semnificaţiilor acestora pentru istoria europeană comună;
 • reprezentarea primei instituții culturale care se deschide către contemporaneitate şi viitor prin utilizarea mijloacelor de comunicare şi expunere noi;
 • asigurarea multiplicării şi diversificării publicului ţintă al activităţilor culturale;
 • participarea activă la revitalizarea zonei centrale a Timişoarei, nu în ultimă instanţă prin reabilitarea şi extinderea exemplară a unei clădiri importante a oraşului istoric;
 • constituirea unui important nod într-o reţea locală de instituţii culturale cheie pentru implementarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara 2014-2024.

Având în vedere relevanța temei pentru istoria recentă a României, apare necesitatea ca formele de prezentare muzeală și gradul reprezentativității instituției să corespundă rolului pe care acest eveniment l-a avut la nivel mondial, fiind primul moment în care Istoria s-a transmis în direct. Televizarea și mediatizarea evenimentelor din decembrie 1989, moment de la care au trecut 30 de ani,  marchează o nouă paradigmă societală și mediatică. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv firesc în planul înființării Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste, este necesară utilizarea acelor mijloace capabile de a reda în același timp informația necesară, dar și conținutul emoțional al evenimentelor. Pentru obținerea unei interpretări adecvate a temei muzeale este necesară utilizarea modalităților expoziționale curente, care utilizează tehnologie digitală imersivă și de augmentare a realității la o scară care să fie competitivă în raport cu oferta muzeală internațională și în mod special cu cea dedicată în diferite țări expunerii perioadei comuniste, polițiilor politice, schimbării regimurilor comuniste în estul Europei. 

Din punct de vedere conceptual, Muzeul Revoluției Anticomuniste trebuie să fie o platformă de dialog, un muzeu al întrebărilor și al posibilelor răspunsuri. De asemenea, pentru că este vorba despre un subiect cu o notă specifică de subiectivitate, datorată apropierii cronologice de evenimentele comemorate, pentru a asigura prezentarea cât mai obiectivă a subiectului, ar fi de dorit o abordare de tipul „vocilor multiple”, tehnică narativă folosită pentru a prezenta un subiect din mai multe perspective. Dincolo de expresia muzeală, scenografia trebuie să țină cont de faptul că spațiul avut în vedere, reprezintă și un loc al memoriei, generând strategii distincte de punere în valoare a clădirii.

Necesitatea investiției publice „Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989” (MNRA) este fundamentată de caracterul fondator pe care evenimentele istorice din decembrie 1989 îl au pentru societatea românească în ansamblul său în prezent și viitor. Trecerea a 30 de ani de la cel mai important eveniment al istoriei recente a României a făcut vizibilă necesitatea unui muzeu național dedicat Revoluției din Decembrie 1989 ca spațiu al comemorării, înțelegerii și angajării societății într-un proces de relevare a valorilor fundamentale care au stat la baza acesteia, nevoia de libertate, demnitate și democrație.

Premisele pe care se sprijină demersul care o condus la definirea obiectivului de investiţii sunt multiple:

 • un eveniment istoric de importanţa Revoluției Anticomuniste trebuie asumat oficial şi instituţional de Stat prin realizarea unei structuri instituţionale culturale şi de cercetare;
 • odată cu trecerea timpului, creşte numărul persoanelor născute după 1989 (fără a-i socoti pe cei cu vârste fragede în 1989). Aceasta face din viitorul muzeu o necesitate iminentă pentru a produce reflexia activă asupra temelor istoriei recente, dar şi asupra valorilor universale ale libertăţii, liberei exprimări, a dreptului la organizare politică etc.;
 • distanţa istorică nu permite o detaşare faţă de subiect, însă apropierea subiectului favorizează readucerea lui în prim planul vieţii culturale (şi nu numai) ca subiect de reflecţie, cercetare, ca documentare istorică etc.;
 • nevoia accentuată de a înfiinţa o instituţie care să poată integra memoria individuală, cea colectivă şi cea instituţională în interesul unui public larg, din interiorul ţării şi din afara ei, şi care să adreseze multiple paliere culturale intersectându-le;
 • un astfel de muzeu se poate raporta la trendurile existente pe plan internațional în privința formelor de comunicare muzeală, caracterizate prin dinamism, interactivitate și folosirea noilor media, care să creeze experiențe, nu doar să expună obiecte.

Tipurile de experienţe de vizitare prevăzute se raportează la următoarele niveluri de aport tehnologic și interacțiune în experiența muzeală: NO tech, LOW tech, MEDIUM tech, HIGH tech, mobile şi imobile.

NO tech – această categorie cuprinde soluțiile ce nu apelează direct la componente tehnologice moderne (electronice, computerizate) și se afla în sfera formelor de expunere muzeală ce fac apel la soluțiile tehnice “tradiționale”.

LOW tech – sunt soluții a căror interfață nu este “tehnologizată”, dar care integrează în fundal componente tehnologice astfel încât tehnologia nu interferează în relația dintre vizitator și exponatul muzeal. Soluțiile tehnologice în acest caz au de cele mai multe ori un rol funcțional servind unui scop practic (controlul umidității și temperaturii, iluminat etc.) Exemplu: soluții de iluminat inteligent.

MEDIUM tech – integrează soluții tehnologice cunoscute și accesibile publicului larg. Aceste soluții sunt dominate de echipamente de redare a sunetului și imaginii (sisteme audio, monitoare, video proiectoare, etc). Obiectul tehnologic este prezent și vizibil în spațiul expozițional; el poate deservi exponatul muzeal oferindu-i un suport informal sau poate deveni un exponat sau un element integrat într-o instalație expoziţională.

HIGH tech – soluțiile high-tech fac apel la tehnologie de ultima generatie, reprezentată de o paletă diversă de soluții rezultată în urma unei evoluției accelerate a sectorului tehnologic din ultimii ani. Aceste soluții muzeale împrumută sau integrează forme de reprezentare specifice noilor media, jocuri video, site-uri web interactive, animație computerizată, instalații digitale interactive, realitate virtuală, realitate augmentată, internetul lucrurilor (IoT), interfață om-calculator etc. Spre deosebire de celelalte categorii enumerate mai sus, ce cuprind doar soluții imobile, aceasta categorie poate fi împărțită în soluții imobile și mobile. Soluțiile imobile fac apel la infrastructuri sau componente tehnologice precum senzori de interacțiune, echipament audio-video, computere și alte componente periferice. Soluțiile mobile utilizează atât telefoane inteligente (smartphone), cât şi generațiile mai noi de tehnologii precum smart glasses şi mixed reality headsets.

UPDATE 6 noiembrie 2020

Pentru continuarea procesului de implementare a proiectului, în luna mai 2020, Unitatea de Management a Proiectului a solicitat Primăriei Timișoara eliberarea unui Certificat de Urbanism care a fost ulterior emis la data de 10 iunie a.c.

În urma prevederilor Certificatului de Urbanism eliberat, s-a impus aducerea la zi a documentațiilor, activitate finalizată în cursul lunii iulie, când, atât Tema de proiectare, cât și Nota conceptuală în formă actualizată au fost predate Ministerului Culturii.

După aprobarea Temei și a Notei de către ministrul Culturii, Unitatea de Management a Proiectului a întocmit documentația aferentă lansării procedurii de achiziție a contractului de servicii de proiectare, actualmente aceasta aflându-se în curs de aprobare la nivelul instituției. În acest context, estimăm că lansarea procedurii de achiziție a contractului de proiectare ar putea avea loc, cel mai devreme, până la finele acestui an.

Intenția noastră este aceea de a încheia contracte separate pentru realizarea proiectului și pentru execuția lucrărilor.

Suma necesară investiției propriu-zise

În lipsa proiectului de execuție a lucrărilor care stabilește devizul investiției, costurile orientative ale lucrărilor propuse s-au desprins din analiza datelor cuprinse în Nota conceptuală, astfel că se estimează o valoare minimă a obiectivului de investiții de 14.152.000 Euro fără TVA. Această valoare include atât costurile de realizare a construcției propriu-zise, inclusiv dotări aferente, cât și costuri ale amenajării expozițiilor și de realizare a conținutului digital.
Dată fiind însă suma netă deja existentă în actualul Acord-cadru de împrumut de aprox. 3 mil. EUR, Ministerul Culturii, în calitate de beneficiar, apreciază că finanțarea ce trebuie asigurată în continuare se ridică la un cost total net de cca. 15,2 mil. EUR, propusă Ministerului Finanțelor Publice a fi obținută în cea mai mare parte de la același creditor extern, respectiv de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

UPDATE 11 ianuarie 2021

În continuarea etapelor prezentate anterior, Unitatea de Management a Proiectului a publicat, astăzi, în SEAP și JOUE, Anunțul de participare nr. CN1027594/11.01.2021 pentru procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului având ca obiect SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE PROIECTARE PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „MUZEUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIEI ANTICOMUNISTE DIN DECEMBRIE 1989” (MNRA) ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Obiectul contractul îl reprezintă achiziția de servicii de elaborare a documentației de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție „Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989”.

Cele 2 componente ale contractului sunt:

a) Proiectare, cu următoarele faze:

 • Elaborare studiu de fezabilitate (SF), inclusiv elaborarea tuturor documentațiilor pentru Planul Urbanistic Zonal și PUZ propriu-zis, precum și obținerea tuturor avizelor și aprobărilor pentru acesta. În cadrul SF se vor elabora: Studii pentru definirea experienței muzeale (proiectare și specificații tehnice), concepția muzeală și conținutul științific, expertiza tehnică pentru structură și instalații, studiul geotehnic și ridicarea topografică, auditul energetic, studiul istoric – arhitectural-urbanistic, relevee pentru toate specialitățile, elaborare S.F., inclusiv întocmirea Devizului General);
 • Elaborare P.A.C. (Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire), P.O.E. (Proiect de Organizare a Execuţiei Lucrărilor) și documentaţii pentru obţinerea tuturor avizelor necesare;
 • Elaborare P.T.E. (Proiect Tehnic de Execuție), inclusiv D.E. (Detalii de Executie) pentru toate specialităţile: structură, arhitectură, instalaţii, inclusiv Plan SSM;
 • Elaborare proiect post-execuție, respectiv documentație de tip „as built”;
 • Certificat de performanță energetică a clădirii.

b) Asistență tehnică din partea proiectantului.

Valoarea estimată a contractului: 1.246.003 Euro, fără TVA, reprezentând 5.959.383,15 lei, fără TVA.

Agenții economici interesați sunt așteptați să depună oferte până cel mai târziu la data de 01 martie 2021.

UPDATE 13 MAI 2021

În cadrul procedurii de achiziții publice licitație deschisă, publicată în SEAP cu anunțul de participare nr. CN1027594/11.01.2021, pentru atribuirea contractului având ca obiect SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE PROIECTARE PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „MUZEUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIEI ANTICOMUNISTE DIN DECEMBRIE 1989” (MNRA) ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, autoritatea contractantă a primit un număr de patru oferte.

Comisia de evaluare a verificat și analizat în detaliu, în raport cu cerințele minime din Caietul de Sarcini, propunerile primite din partea operatorilor economici și a decis respingerea, ca inacceptabile, a ofertelor depuse, în baza art. 134 alin. (5) și (6) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, la data de 29 aprilie 2021, procedura de atribuire a fost anulată conform prevederilor art. 212 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016 (dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă), cu modificările și completările ulterioare.

Nu au fost depuse contestații ca urmare a anulării prezentei proceduri, fapt ce va facilita inițierea în scurt timp a unei noi proceduri.

Dosarul complet al achiziției, precum și stadiul la zi al procedurii, pot fi cunoscute accesând link-ul https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110797, sau introducând pe platforma națională de achiziții publice, https://www.e-licitatie.ro/pub, numărul anunțului de participare: CN1027594.

UPDATE 7 Iunie 2021

Ca urmare a anulării, la data de 29 aprilie 2021, a procedurii anterioare de atribuire a contractului de furnizare a serviciilor de proiectare și asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor la viitorul Muzeu Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a relansat procedura de achiziție prin publicarea, în SEAP, a unui nou anunț de participare, la data de 5 iunie 2021.

Anunțul de participare poate fi vizualizat de orice entitate interesată, accesând  link-ul https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121503 , sau introducând pe platforma națională de achiziții publice, https://www.e-licitatie.ro/pub, numărul anunțului de participare: CN1031584.

Data limită de transmitere a ofertelor este 15 iulie 2021, ora 15.00.

UPDATE 22 Noiembrie 2021

Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare și asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor la viitorul Muzeu Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, demarată în iunie a.c., s-a încheiat la 15 noiembrie 2021, prin semnarea contractului dintre MINISTERUL CULTURII – UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI și S.C. POPP & ASOCIAȚII S.R.L.  având ca subcontractanți S.C. PIPE DESIGN S.R.L. și S.C. WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L.

Prestatorul și-a început propriu-zis activitatea odată cu emiterea Ordinului de începere a proiectării, la data de 19 noiembrie a.c.

Pentru îndeplinirea cerințelor și standardelor impuse de autoritatea contractantă, proiectantul declarat câștigător a propus un colectiv complex și numeros format din arhitecti, ingineri proiectanți, structuriști, de instalații, topograf, geotehnician, urbanist, muzeograf, istoric, psiholog specialist în educație muzeală, specialiști în proiectarea de spații imersive, realitate virtuală și augmentată, designer grafic, specialiști în proiectare media și design iluminare.
Proiectantul și partenerii săi se angajează, ca prin contractul semnat, să presteze serviciile de proiectare într-un interval de 8 luni, exclusiv perioadele de avizare și aprobare a documentațiilor, pentru suma totală de 965.000 Euro, fără TVA.
Proiectantul va elabora documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții, după cum urmează:

 1. elaborare studiu de fezabilitate, cu următoarele sub-etape:
  1. plan urbanistic zonal (PUZ), care include:  studiile de fundamentare, PUZ propriu-zis, documentațiile necesare obținerii avizelor și acordurilor, inclusiv informarea și consultarea populației, cu respectarea prevederilor din domeniu. Se vor elabora toate documentele/documentațiile necesare pentru fiecare etapă a PUZ-ului și se vor obține avizele, acordurile și aprobările necesare pentru PUZ, elaborare documentații pentru obținere CU, precum și elaborarea studiului preliminar privind concepția muzeală și definirea conținutului științific și elaborarea studiului privind modalitățile expoziționale și experiențele de vizitare;
  2. studiu de fezabilitate (studiu istoric-arhitectural-urbanistic, elaborare relevee pentru toate specialitățile, elaborare expertiză tehnică pentru structură și instalații, elaborare studiu geotehnic și ridicare topografică, elaborare audit energetic, elaborare documentaţii pentru obţinerea tuturor avizelor și/sau acordurilor necesare prevăzute prin Certificatul de Urbanism (CU), elaborare studiu de fezabilitate, definitivarea concepției muzeale și a conținutului științific, elaborare documentație tehnică pentru modalitățile expoziționale și experiența de vizitare;
 2. proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (elaborare P.A.C., P.A.D., P.O.E., scenariul de securitate la incendiu, elaborare documentații pentru obținerea de avize și acorduri solicitate prin CU);
 3. proiect tehnic de execuţie (definitivare concepție muzeală, proiectarea tuturor elementelor expoziționale, inclusiv imersive și interactive, conform concepției muzeale și conținutului științific, elaborate anterior, și respectând identitatea vizuală din punctul de vedere al conținutului expus, al sistemului tehnic care asigură funcționalitatea (hardware și software), liste de cantități, devize, grafic de realizare, elaborare P.T.E., inclusiv D.E., și caiete de sarcini pentru toate specialităţile: structură, arhitectură, instalaţii, instalații și amenajări necesare proiectării conținutului și experienței muzeale, elaborare plan SSM, elaborare documentație privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate)
 4. proiect post-execuție – documentație de tip „as-built”, respectiv documentații tehnice ce constituie reprezentarea proiectului complex
 5. certificat de performanță energetică a clădirii, înainte de recepția la terminarea lucrărilor, precum și servicii de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții menționat.

Membrii echipei propuse au colaborat în trecut la realizarea mai multor proiecte expoziționale. Totodată, Popp & Asociații și subcontractorii Westfourth Architecture și Pipe Design au colaborat pentru realizarea proiectărilor de imobile reprezentative la nivel național, multe dintre acestea fiind premiate atât din punct de vedere arhitectural, cât și ingineresc.
Propunerea tehnică prezentată este una completă, fiindu-i atașate portofolii detaliate în domeniile design-ului grafic, proiectării VR-AR, regiei, scenografiei și designului expozițional.

Unitatea de Management a Proiectului reprezintă entitatea din cadrul Ministerului Culturii abilitată să implementeze întregul proiect de realizare a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste în virtutea atribuțiilor ce îi revin prin Proiectul F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România. Acesta cuprinde un număr de cinci obiective, dintre care Biblioteca Națională a României, Teatrul Național  „I.L. Caragiale” București și Sala „Studio” a Teatrului Maghiar de Stat Cluj-Napoca au fost reabilitate, reconstruite și modernizate.

UPDATE 29 Iunie 2022

Parlamentul a adoptat Legea de înființare a Muzeului Național al Revoluției

Ziua de astăzi, 29 iunie 2022, marchează pentru posteritate înființarea, prin lege, a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989.

Ne exprimăm bucuria că inițiativa legislativă a fost semnată de un număr record de parlamentari (peste 300) și ca a primit în plenul Camerei Deputaților 275 de voturi „pentru”, dovedind că societatea noastră dorește să își cunoască mai bine trecutul recent și să pornească un proces necesar de conștientizare a propriei deveniri.

Ideea înființării unui muzeu pe tema Revoluției anticomuniste aparține mai multor parlamentari de Timiș din legislatura 2012 – 2016 care, în 2013, au transmis Ministerului Finanțelor o solicitare de alocare a sumei de 3 milioane de Euro pentru acoperirea costurilor aferente unei astfel de investiții.

În același an, la propunerea Ministerului Finanțelor, Ministerul Culturii a dat curs solicitării de finanțare, integrând obiectivul de investiții – care era, la data respectivă, doar o ipoteză, în lipsa unei clădiri care să aibă rolul de sediu, precum și în lipsa instituției propriu-zise – în portofoliul Unității de Management a Proiectului.

Din 2013, echipa noastră și-a asumat proiectul ca fiind unul „cheie” și care trebuie dus la bun sfârșit în pofida oricăror neajunsuri, sensibilităților încă existente în societate față de un astfel de demers, fluctuațiilor politice și inerentelor opinii contrare.

Deși parcursul a fost unul lung și dificil, contextul actual este unul promițător dacă ne gândim că proiectarea clădirii muzeului este în curs, necesarul financiar asigurat pentru investiție a crescut de la 3 milioane de Euro în 2013, la peste 20 milioane de Euro grație Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei parafat la 9 iunie 2022, iar în curând se va constitui o echipă de specialiști care va forma, de facto, corpusul profesional al muzeului.

Instituția muzeală va fi amenajată la Timișoara, în clădirea istorică a fostei Comenduiri a Garnizoanei Militare ce va fi restaurată, modernizată și dotată în acest scop, va prezenta evenimentele așa cum acestea au avut loc pe tot cuprinsul țării și va funcționa sub autoritatea Ministerului Culturii. Imobilul a fost identificat cu ajutorul Primăriei Timișoara, în anul 2015, și a fost ulterior transferat de la Ministerul Apărării Naționale, în administrarea Ministerului Culturii, prin efectul HG nr. 281/mai 2019.

Amintim faptul că Unitatea de Management a Proiectului a atribuit contractul de elaborare a proiectării la toate fazele pentru viitorul muzeu la finele anului 2021, actualmente fiind în curs de avizare faza Plan Urbanistic Zonal.

Precizăm că Unitatea de Management a Proiectului reprezintă entitatea din cadrul Ministerului Culturii abilitată să implementeze întregul proiect de realizare a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 în virtutea atribuțiilor ce îi revin prin Proiectele F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România și LD 2097(2021) privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală.

Facem public, în premieră, documentul semnat de parlamentari timișeni în 2013, în baza căruia a fost continuată inițiativa realizării Muzeului.

Detalii aici despre procesul aprobării actului normativ de înființare a instituției.

UPDATE octombrie 2023

În conformitate cu dispozițiile legale privind protecția patrimoniului, în 2022 și 2023 o echipă de specialiști de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca a efectuat la Timișoara sondări arheologice în perimetrul dedicat proiectului investițional. În urma cercetărilor preventive, au fost descoperite rămășițe ale unor structuri zidite aparținând unei clădiri anexe care apare în planuri topografice datând din secolul al XVIII-lea.

UPDATE ianuarie 2024

Comisia Națională de Arheologie a analizat raportul preliminar parțial de cercetare arheologică preventivă și și-a exprimat acordul cu propunerea de a integra, parțial, elemente arheologice descoperite in situ în prezentarea muzeului. 

În prezent, documentația de proiectare la faza Plan Urbanistic Zonal a fost finalizată și parcurge ultimele etape ale procesului de avizare. Concomitent, proiectantul a început elaborarea fazei Studiu de Fezabilitate.

 

Galerie multimedia