Despre proiect

„Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate”
SIPOCA 389 / SMIS 115895

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă în cadrul apelului IP 8/2017 Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare și este implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerul Culturii în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului (INP), care este responsabil de coordonarea științifică a activităților planificate.

Perioada de implementare a proiectului este iulie 2018 - septembrie 2021.

Valoarea totală a proiectului este de 2.990.000 lei, din care:
2.511.117,50 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din FSE
și
478.882,50 lei, cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului.

Obiectivul general vizat este optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrală și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național.

Obiectivele specifice sunt:

 • Sistematizarea și simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural național;
 • Crearea cadrului strategic și operațional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil.

Astfel, proiectul vine în sprijinul autorităților și instituțiilor publice centrale (inclusiv entități subordonate/deconcentrate și al altor structuri aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ministerelor) implicate în procesele decizionale referitoare la patrimoniul cultural din România.

Grupul țintă al proiectului este format din patru categorii, respectiv:

 • angajații Ministerului Culturii, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Direcțiilor Județene pentru Cultură (în calitatea lor de servicii deconcentrate ale MCIN), ai altor instituții publice centrale care au ca responsabilitate indirectă gestionarea sau punerea în valoare a patrimoniul cultural (dezvoltare regională, educație, mediu, turism, finanțe etc.);
 • demnitari (ministru, secretar de stat, subsecretar de stat);
 • personalul Consiliului Legislativ;
 • funcționari publici parlamentari.

Principalele activități ale proiectului vizează:

 • Inventarierea și analiza legislației în domeniul patrimoniului cultural:
  • Inventarierea și analiza legislației în domeniul patrimoniului cultural;
  • Integrarea rezultatelor analizei legislației inventarierii și analizei legislației în domeniul patrimoniului cultural și prezentarea publică a acestora.
 • Sistematizarea legislației și elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, realizarea procesului de consultare publică, avizare și aprobare a proiectului legislativ;
  • Realizarea procesului de consultare publică;
  • Integrarea modificărilor legislative rezultate în urma consultării publice;
  • Avizarea și aprobarea proiectului de Cod al patrimoniului cultural, potrivit legii; 
 • Evaluarea ex-ante a impactului politicilor bazate pe dovezi și integrarea concluziilor în Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice;
 • Elaborarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice.

 Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului sunt:

 • Analiza legislației în domeniul patrimoniului cultural realizată;
 • Fond activ al legislației care reglementează patrimoniul sistematizat și simplificat – Codul patrimoniului cultural;
 • Politică publică pe baza dovezilor colectate și analizei de impact elaborată – Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice.  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020