Codul patrimoniului cultural

Realizarea proiectului de Lege privind Codul patrimoniului cultural național este obligație cuprinsă în Programul legislativ al Guvernului României pentru perioada 2017-2020.

Prin adoptarea Codului patrimoniului cultural, proiectul va contribui la realizarea unui sistem unitar în domeniul legislației specifice, instrument care va eficientiza actul administrativ în administrația centrală și serviciile sale deconcentrate și care va fi pus la dispozția publicului larg. Această sistematizare a fondului legislativ va facilita valorificarea eficace a patrimoniului cultural.

Proiectul propune o abordare în 2 etape principale, ambele însoțite de consultări:

  • Inventarierea și analiza legislației din domeniul patrimoniului și prezentarea publică a raportului.
  • Elaborarea, consultarea, avizarea și adoptarea Codului Patrimoniului Cultural.

Etapa de inventariere și analiză transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural urmărește identificarea măsurilor necesare pentru corelarea și simplificarea acesteia în beneficiul aparatului administrativ de la nivel central și local, al profesioniștilor din domeniu, al mediului de afaceri și al cetățenilor, inclusiv proprietari ai imobilelor de patrimoniu, și al comunităților în general.

Astfel, o echipă de 12 experți va realiza, sub îndrumarea responsabilului care coordonează procesul de  elaborare a proiectului de Cod, un raport de analiză a legislației care reglementează domeniul patrimoniului cultural sau a celei conexe domeniului.  Raportul va fi prezentat public în vederea integrării feedbackului și observațiilor profesioniștilor și a altor categorii de public specializat.

Concluziile raportului vor fi utilizate ca bază a demersului de sistematizare și codificare a legislației, respectiv în etapa de elaborare a proiectului Codului patrimoniului cultural. Această a doua fază de lucru va implica 12 experți și coordonatorul, precum și expertiză adiacentă cooptată pro bono sau prin implicarea funcționarilor publici de specialitate, și este structurată astfel:

  • Elaborarea proiectului de Cod pe baza raportului de a analiză și a Tezelor prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural (HG 905/2016).
  • Realizarea procesului de consultare publică;
  • Integrarea modificărilor legislative rezultate în urma consultării publice;
  • Avizarea și aprobare a proiectului de Cod al patrimoniului cultural, potrivit legii.