Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice

Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice va furniza principalele direcții de acțiune în unificarea eforturilor privind protecția și valorificarea patrimoniului imobil ale instituțiilor publice centrale cu atribuții în domeniu, ale serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii (MC) și ale altor structuri de la nivel regional sau local. Totodată, aceasta va constitui un instrument eficace pentru autorităţile publice locale în vederea definirii politicilor publice locale în domeniul cultural, turistic şi urbanistic, conducând la creşterea potenţialului de punere în valoare a monumentelor istorice.

Elaborarea documentului strategic se va sprijini pe dovezile din domeniul patrimoniului imobil provenite din mai multe surse, agregate, culese și centralizate într-un instrument informatic dinamic, care va permite analiza și interpretarea acestora. Sistemul informatic care va fi realizat în cadrul proiectului este destinat colectării și centralizării dovezilor referitoare la patrimoniul cultural imobil și va permite interogări complexe în vederea  generării de date statistice pentru fundamentarea strategiilor și politicilor publice.

Dezvoltarea acestuia are ca scop facilitarea accesului la informație pentru a se asigura derularea în mod eficient a proceselor interne și inter-instituționale care vizează protejarea patrimoniului cultural imobil. Sistemul informatic presupune interconectarea principalelor entități cu competențe legale în domeniu, MCIN (compartimentele și departamentele de specialitate din aparatul propriu, comisiile care funcționează pe lângă acesta), deconcentratele acestuia în teritoriu, Direcțiile Județene pentru Cultură, și Institutul Național al Patrimoniului, precum și a acestora cu diferite instituții, cu atribuții conexe (Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice etc.). Se dorește, de asemenea, ca sistemul informatic să optimizeze interacţiunea dintre aceste entități și cetăţeni, respectiv mediul privat, funcționalitățile acestuia oferind posibilitatea de informare în timp real şi de automatizare a procesului de generare a unor documente de interes public obligatorii.