Rezultatele proiectului

Analiza legislației în domeniul patrimoniului

Proiectul propune realizarea unei analize și inventarieri a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural în vederea identificării măsurilor necesare pentru corelarea și simplificarea acesteia în beneficiul aparatului administrativ de la nivel central și local, al profesioniștilor din domeniu, al mediului de afaceri și al cetățenilor, inclusiv proprietari ai imobilelor de patrimoniu, și al comunităților în general. Raportul conținând concluziile analizei transversale a legislației va fi comunicat publicului și va constitui, împreună cu Tezele prealabile ale Codului Patrimoniului Cultural (H.G. nr. 905/2016), baza pentru codificarea legislației.

Fond activ al legislației care reglementează patrimoniul sistematizat și simplificat – Codul Patrimoniului Cultural

Prin elaborarea și adoptarea Codului Patrimoniului Cultural, proiectul va contribui la realizarea unui sistem unitar în domeniul legislației specifice, instrument care va eficientiza actul administrativ la nivel central și local, va facilita desfășurarea activității specialiștilor și profesioniștilor din domeniu, va îmbunătăți derularea acțiunilor societății civile și a mediului de afaceri în domeniul patrimoniului cultural și va simplifica relația dintre mediul privat și cel public, facilitând protejarea și valorificarea eficientă patrimoniului cultural.

Politică publică pe baza dovezilor colectate și analizei de impact elaborată – Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice 

Documentul strategic care urmează a fi elaborat în cadrul proiectului (Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice) va constitui un instrument operativ pentru autoritățile publice în vederea definirii politicilor publice locale și regionale în domeniul cultural, turistic și urbanistic, conducând la creșterea potențialului de valorificare a patrimoniului imobil.