Obiectivul general al proiectului este optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrala și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național.

Astfel, proiectul vine în sprijinul autorităților și instituțiilor publice centrale (inclusiv entități subordonate/deconcentrate și alte structuri aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ministerelor) implicate în procesele decizionale referitoare la patrimoniul cultural din România.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă în cadrul apelului IP 8/2017 Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare și este implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerul Culturii și Identității Naționale în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului (INP), care este responsabil de coordonarea științifică a activităților planificate.

Afla mai multe

Noutăți [ toate noutăţile ]

15 Mai 2019
Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate

Detalii

24 Aprilie 2019
I. DENUMIREA POSTULUI: Expert inventariere (durata contractului – 9 luni, normă redusă/ timp inegal de lucru *) – 2 posturi

Detalii

24 Aprilie 2019
I. DENUMIREA POSTULUI: Expert inventariere (durata contractului – 3 luni, normă redusă/ timp inegal de lucru *)

Detalii

15 Aprilie 2019
Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

Detalii

12 Aprilie 2019
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert inventariere în cadrul proiectului"Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate"

Detalii