Obiectivul general al proiectului este optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrala și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național.

Astfel, proiectul vine în sprijinul autorităților și instituțiilor publice centrale (inclusiv entități subordonate/deconcentrate și alte structuri aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ministerelor) implicate în procesele decizionale referitoare la patrimoniul cultural din România.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă în cadrul apelului IP 8/2017 Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare și este implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerul Culturii în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului (INP), care este responsabil de coordonarea științifică a activităților planificate.

Afla mai multe

Noutăți [ toate noutăţile ]

02 Aprilie 2020
Prin prezentul anunț vă facem cunoscută intenția autorității contractante Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC) de a achiziționa servicii de elaborare a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice și a Analizei ex-ante aferente strategiei în cadrul proiectului „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate” finanțat de Programul Operațional Capacitate Administrativă (SIPOCA 389 / cod SMIS 115895) – cod CPV 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii.

Detalii

Prezentarea publică a rapoartelor de inventariere și analiză a legislației din domeniul patrimoniului cultural
29 Noiembrie 2019
Prezentarea publică a rapoartelor de inventariere și analiză a legislației din domeniul patrimoniului cultural – primul rezultat al proiectului „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate” SIPOCA 389 / SMIS 115895 - avut loc joi, 28 noiembrie 2019, la sediul Ministerului Culturii.

Detalii

Evenimentul de prezentare a rapoartelor de analiză și inventariere a legislației din domeniul protejării patrimoniului cultural național
25 Noiembrie 2019
Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului organizează joi, 28 noiembrie 2019, începând cu ora 10.30, evenimentul de prezentare a rapoartelor de analiză și inventariere a legislației din domeniul protejării patrimoniului cultural național, documente ce vor fundamenta procesul de elaborare a proiectului Codului patrimoniului cultural național.

Detalii

Primul rezultat al proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”
22 Noiembrie 2019
Primul rezultat al proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” SIPOCA 389 / SMIS 115895, inventarierea și analiza legislației din domeniul protejării patrimoniului cultural, va fi prezentat în cadrul unui eveniment public, în data de 28 noiembrie 2019, începând cu ora 10.30, la sediul Ministerului Culturii.

Detalii