Obiectivul general al proiectului este optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrala și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național.

Astfel, proiectul vine în sprijinul autorităților și instituțiilor publice centrale (inclusiv entități subordonate/deconcentrate și alte structuri aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ministerelor) implicate în procesele decizionale referitoare la patrimoniul cultural din România.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă în cadrul apelului IP 8/2017 Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare și este implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerul Culturii și Identității Naționale în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului (INP), care este responsabil de coordonarea științifică a activităților planificate.

Afla mai multe

Noutăți [ toate noutăţile ]

Concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”
15 Martie 2019
Concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ MYSMIS 115895)

Detalii

14 Martie 2019
Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert inventariere în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (cod SMIS 115895)

Detalii

11 Martie 2019
În data de 4 martie 2019 a avut loc cea de-a doua dezbatere preliminară privind redactarea Codului Patrimoniului Cultural, întâlnirea fiind găzduită de Institutul Național al Patrimoniului și coordonată de arh. Adrian Crăciunescu, responsabil cu procesul de elaborare a Codului Patrimoniului Cultural. La dezbatere au fost invitate organizațiile profesionale ale specialiștilor restauratori din domeniile patrimoniului construit, precum și specialiști din domeniul peisagisticii.

Detalii

14 Februarie 2019
În data de 12 februarie 2019 a avut loc prima dezbatere preliminară privind redactarea Codului Patrimoniului Cultural, întâlnirea fiind găzduită de Uniunea Arhitecților din România și coordonată de arh. Adrian Crăciunescu, responsabil cu procesul de elaborare a Codului Patrimoniului Cultural, fiind invitate organizațiile profesionale ale arhitecților și urbaniștilor

Detalii