Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Consultare publică online - Metodologiei de intervenție pentru abordarea non-invazivă a eficienței energetice în clădiri cu valoare istorică și arhitecturală finanțate în cadrul PNRR

Data publicării: 13 Decembrie 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de coordonator de reforme și investiții, a lansat în consultare publică Metodologia de intervenție pentru abordarea non-invazivă a eficienței energetice în clădiri cu valoare istorică și arhitecturală, realizate în cadrul Reformei R1.b Optimizarea cadrului legislativ și normativ care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente, finanțate prin PNRR, Pilonul IV, Componenta 5 – Valul Renovării.

În acest context, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, anunță organizarea a două sesiuni de consultare publică online care vor avea loc luni, 19 decembrie, începând cu ora 10:00, respectiv ora 16:00.
În vederea participării, cei interesați sunt rugați să completeze și să transmită, până la data de 17 decembrie a.c., ora 20:00, Formularul de înscriere disponibil aici. Datele de acces aferente celor două sesiuni de consultare online se trimit exclusiv celor care s-au înscris.

De asemenea, se pot transmite observații/ propuneri de modificare a Metodologiei de intervenție pentru abordarea non-invazivă a eficienței energetice în clădiri cu valoare istorică și arhitectural la adresa de e-mail: office@umpcultura.ro, până la data de 20 decembrie 2022, exclusiv prin completarea Formularului de propuneri disponibil aici.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi. Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: www.mfe.gov.ro/pnrr și www.facebook.com/PNRROficial  .