Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Informații actualizate privind apelul de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme finanțat în cadrul PNRR

Data publicării: 09 Ianuarie 2023

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis, va lansa, în luna ianuarie 2023, apelul de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.

Acest apel de proiecte urmărește să sprijine accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală. Bugetul total este de 5 milioane euro, suma maximă alocată unui proiect fiind de 100.000 euro.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți, în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, MC-UMP:

  • publică Schema de ajutor de minimis însoțită de anexele aferente, în varianta avizată de Consiliul Concurenței și de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ghidul solicitantului, însoțit de anexele aferente, în varianta avizată de MIPE în calitate de coordonator național al PNRR în România.

Atenție!  Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului, însoțite de anexe, vor fi publicate, în forma finală, pe website-urile MC-UMP până la data lansării apelului de proiecte.

  • organizează, în luna ianuarie 2023, o sesiune online de informare. Pentru participarea la eveniment, cei interesați vor completa și transmite un Formular de înscriere. Datele de logare se vor transmite exclusiv celor care s-au înscris. Date fiind limitările tehnice (maximum 90 participanți), pentru a oferi posibilitatea de a participa cât mai multor entități interesate, se va trimite o invitație per organizație, fiind permis accesul unui singur reprezentant. Mai multe informații vor fi publicate în perioada următoare.

Important! Se recomandă parcurgerea, cu atenție, a tuturor documentelor de finanțare, inclusiv a notelor de subsol, anexelor, modelelor și formularelor prezentate.

Întrucât cererile de finanțare se depun exclusiv pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro, se recomandă crearea, în avans, a contului de utilizator în conformitate cu instrucțiunile de aici.

Documentele pot fi descărcate de aici:

 

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi. Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: mfe.gov.ro/pnrr și www.facebook.com/PNRROficial.