Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Listă răspunsuri la întrebări frecvente (nr. 2) referitoare la apelul Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme finanțat în cadrul PNRR

Data publicării: 16 Ianuarie 2023

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis, publică lista de răspunsuri la întrebările frecvente nr. 2 primite cu privire la condițiile de finanțare aferente apelului Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.

Lista de răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ nr.2) este disponibilă aici.

Lista va fi actualizată constant, în corelare cu noile solicitări de clarificări primite.

Important! În vederea pregătirii și depunerii unui proiect, se recomandă parcurgerea, cu atenție, a tuturor documentelor de finanțare, inclusiv a notelor de subsol, anexelor, modelelor și formularelor disponibile aici (www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1669_informatii-actualizate-privind-apelul-de-proiecte-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm)

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi. Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: https://mfe.gov.ro/pnrr/ și www.facebook.com/PNRROficial.