Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Calendarul actualizat al evenimentelor de promovare a Statutului lucrătorilor culturali profesioniști

Data publicării: 02 Februarie 2023

Dat fiind interesul ridicat pentru dialog cu privire la propunerea legislativă elaborată în cadrul Reformei 3 - Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural și finanțată prin PNRR, Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI), anunță calendarul actualizat al evenimentelor de promovare a Statutului lucrătorilor culturali profesioniști, după cum urmează:

  • București – 14 februarie a.c.
  • Iași – 23 februarie a.c.
  • Timișoara – 2 martie a.c.
  • Cluj-Napoca – 9 martie a.c.

Prin urmare, întâlnirea stabilită pentru data de 9 februarie a.c., la Iași, va fi reprogramată pentru data de 23 februarie a.c. Mai multe informații vor fi disponibile pe www.cultura.ro și www.umpcultura.ro.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: https://mfe.gov.ro/pnrr/ și www.facebook.com/PNRROficial.