Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Prezentare CLUJ-NAPOCA - Eveniment de promovare a Statutului lucrătorului cultural profesionist

Data publicării: 10 Martie 2023

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) a organizat joi, 9 martie a.c., începând cu ora 10:30, la MushuROI Creative Hub din Cluj-Napoca, ultimul din cele patru evenimente dedicate promovării Statutului lucrătorului cultural profesionist (București – 14 februarie; Iași – 23 februarie; Timișoara – 2 martie a.c.).

Propunerea legislativă elaborată în cadrul Reformei 3 - Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural și finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11 - Turism și cultură vizează maximizarea potențialului creativ al lucrătorilor culturali și menținerea activă a acestora pe piața muncii, dar și dezvoltarea sectoarelor culturale și creative și creșterea contribuției lor economice.

Practic, Statutul lucrătorului cultural profesionist propune un cadru coerent de protecție socială și fiscală aplicabil unor categorii profesionale atipice ce implică munca artistică și culturală, în prezent reglementate de o legislație fragmentată.

Evenimentul din Cluj – Napoca a reunit experții implicați în elaborarea propunerii legislative și profesioniștii care activează în sectoarele culturale și creative, interesați de beneficiile și măsurile de sprijin vizate prin Statutul lucrătorului cultural profesionist.

Discuțiile purtate pe parcursul evenimentului au oferit oportunitatea schimbului de idei și feedback, dar și clarificării unor aspecte referitoare la abordarea în ansamblu a propunerii legislative.

La această dată, propunerea legislativă se află pe circuitul de avizare, urmând ca Statutul lucrătorului cultural profesionist să fie aprobat prin Ordonanță de Urgență până la finalul lunii martie a.c., conform termenelor asumate în cadrul PNRR.

Detalii privind principalele măsuri propuse sunt disponibile în prezentarea de aici.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: www.mfe.gov.ro/pnrr și www.facebook.com/PNRROficial.