Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Mai sunt 2 zile până la închiderea apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice

Data publicării: 22 Mai 2024

PNRR: Mai sunt 2 zile până la închiderea apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice
din 24.04.2024 (17:00)

Apelul de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme este deschis în perioada 24 aprilie 2024, ora 08:30 – 24 mai 2024, ora 17:00.

Dosarele de finanțare se vor depune exclusiv în platforma electronică proiecte.pnrr.gov.ro administrată de Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național al PNRR.
Bugetul apelului de proiecte este de 5 milioane euro, iar suma maximă alocată unui proiect este de 100.000 euro.

Proiectele vor avea o durată maximă de 6 luni, cu începere de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Proiectele în parteneriat nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte.

Solicitanții eligibili și activitățile eligibile, indicatorii de proiect și cheltuielile eligibile sunt stabiliți/stabilite prin Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului.

Detalii și documente aici.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi. Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: https://mfe.gov.ro/pnrr/ și www.facebook.com/PNRROficial.