Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

PNRR: Închidere apel de proiecte

Data publicării: 27 Mai 2024

PNRR: Închidere apel de proiecte
Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis anunță închiderea apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.  

Apelul de proiecte și activitățile implementate de beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul proiectelor vor contribui în mod eficace la tranziția digitală prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Bugetul total al apelului este de 5 milioane euro, respectiv 24.841.500 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro din luna martie 2024 (1 Euro = 4,9683 lei), sumă finanţată din fonduri europene, accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, PNRR, Componenta 11, Investiția 7, la care se adaugă 4.750.000 lei, din bugetul național aferentă TVA nedeductibilă.

În perioada 24 aprilie 2024, ora 08:30 – 24 mai 2024, ora 17:00 s-au depus, prin intermediul platformei electronice proiecte.pnrr.gov.ro administrate de Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național al PNRR, 63 cereri de finanțare.  

În perioada următoare, Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI), va derula procesul de evaluare și selecție a proiectelor conform Calendarului apelului disponibil aici.

Pe întreg parcursul procesului de evaluare și selecție, corespondența dintre CRI și solicitanți (i.e orice solicitare de clarificări, răspuns, notificări, decizii de soluționare a contestațiilor etc.) se va efectua prin intermediul platformei electronice proiecte.pnrr.gov.ro, administrate de MIPE.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: mfe.gov.ro/pnrr/ și facebook.com/PNRROficial.