Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Achiziție servicii de organizare evenimente pentru conferința „Expunerea online a patrimoniului cultural european: impactul patrimoniului cultural asupra transformării digitale a societății“

Data publicării: 22 Martie 2019

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Servicii de organizare evenimente pentru conferința „Expunerea online a patrimoniului cultural european: impactul patrimoniului cultural asupra transformării digitale a societății“, în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliul Uniunii Europene

Denumirea Autorităţii Contractante:
Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 22, sector 3.

Obiectul contractului:
Servicii de organizare evenimente pentru conferința „Expunerea online a patrimoniului cultural european: impactul patrimoniului cultural asupra transformării digitale a societății“, Palatul Culturii din Iași, mun. Iași – România, 17-18 aprilie 2019, în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliul Uniunii Europene.

Durata  contractului:
Contractul începe de la data semnării acestuia de ambele părţi (Autoritatea Contractantă și Prestator) şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către părți.

Procedura aplicată:
Procedura simplificată proprie

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor:
28.03.2019, ora 10:00 la adresa de e-mail: office@umpcultura.ro.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Documentația de atribuire se regăsește pe link-urile de mai jos:

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 26.03.2019 la adresa de e-mail: office@umpcultura.ro. Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare.