Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Reuniunea Rețelei Europa Creativă, 5-6 iunie, Cluj-Napoca

Data publicării: 29 Mai 2019

În contextul exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, în perioada de 5 – 6 iunie 2019, va avea loc întâlnirea informală a Rețelei Europa Creativă.

Evenimentul se va desfășura la Cluj-Napoca și face parte din seria de reuniuni anuale ale rețelei Europa Creativă, în cadrul cărora reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură și ai punctelor naționale de contact discută despre schimbările, implementarea și rezultatele programului de finanțare, precum și despre politicile și inițiativele Uniunii cu impact asupra sectoarelor culturale și creative.

Reuniunea reprezintă o excelentă ocazie pentru reprezentanții Birourilor Europa Creativă din cele 41 de țări participante la acest program comunitar de a face schimb de informații, experiență și practici și de a-și îmbunătăți constant activitatea de informare și asistență tehnică oferită organizațiilor naționale din domeniul cultural și cel audiovizual.

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului. Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Europa Creativă are două subprograme: MEDIA, Cultură și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Menționăm că aceasta este prima reuniune a rețelelor programelor comunitare de sprijinire a culturii și audiovizualului care se desfășoară în România de când țara noastră a intrat în Uniunea Europeană.