Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Servicii de organizare evenimente pentru proiectul-eveniment „Muzica Mișcă Europa – Oportunități și provocări ale sectorului muzical în epoca digitală”

Data publicării: 31 Mai 2019

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Servicii de organizare evenimente pentru proiectul-eveniment „Muzica Mișcă Europa –Oportunități și provocări ale sectorului muzical în epoca digitală”, în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene

Denumirea Autorităţii Contractante: Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 22, sector 3.

Obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente pentru conferințaMuzica Mișcă Europa –Oportunități și provocări ale sectorului muzical în epoca digitală”, București, 20-21 iunie 2019, în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Durata  contractului: Contractul începe de la data semnării acestuia de ambele părţi (Autoritatea Contractantă și Prestator) şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către părți.

Procedura aplicată: Procedura simplificată proprie

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 06.06.2019, ora 15:00 la adresa de e-mail: office@umpcultura.ro.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Documentația de atribuire se regăsește pe link-urile de mai jos:

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 03.06.2019 la adresa de e-mail: office@umpcultura.ro. Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare.