Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Lansare apel de proiecte RO-CULTURA – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Data publicării: 06 Iunie 2019

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.

Cel puțin 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate în cadrul prezentului apel de proiecte va fi acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele Donatoare.

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 16.000.000 Euro.

Prezentul apel de proiecte intră sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de stat, avizată favorabil de către Consiliul Concurenței. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sprijin financiar nerambursabil.

Schema de ajutor de stat privind Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice a fost aprobată prin OMCIN 2527/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 449 bis din 05.06.2019.

Informați complete despre apel găsiți pe site-ul programului RO-CULTURA.