Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Consultare publică în cadrul proiectului Politică publică pentru meșteșugul tradițional

Data publicării: 26 Iunie 2019

Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de partener în cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional”, vă invită să participați la ultimă rundă de consultări cu privire la politica publică alternativă a meșteșugurilor tradiționale.

Evenimentul are loc luni, 8 iulie a.c., în București și reunește reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul meșteșugurilor tradiționale, personal din autoritățile și instituțiile publice relevante, meșteșugari și alți factori interesați.

Scopul acestei consultări publice este de a obține informații relevante din partea factorilor interesați cu privire la propunerea de politică publică alternativă a meșteșugurilor tradiționale elaborată în cadrul proiectului și de a verifica totodată măsura în care prevederile propunerii politicii publice necesită eventuale îmbunătățiri. Propunerea de politică publică care va fi pusă în discuție în cadrul consultării publice a fost elaborată pornind de la analiza documentată privind meșteșugurile tradiționale intitulată „Meșteșugurile tradiționale sub lupă” disponibilă aici.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici.

Pentru informații suplimentare privind procesul de consultare publică vă invităm să utilizați următoarele date de contact: contact@crsds.ro, telefon 0724.118.768, în atenția dnei. Adelina Băncilă, expert evenimente publice.

Despre proiect

Proiectul este implementat de Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială, în calitate de lider de parteneriat, Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Unitatea de Management a Proiectului și Secretariatul General al Guvernului, în calitate de parteneri, și urmărește creșterea capacității ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul meșteșugului tradițional din România de a formula și promova o propunere de politică publică alternativă, precum și o propunere legislativă privind organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activității acestora ca profesiune tradițională. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.