Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Comunicat închidere apel privind susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Data publicării: 04 Iulie 2019

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță închiderea apelului ce vizează susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate.

Apelul a fost inițial deschis în perioada 4 februarie – 3 mai 2019, fiind prelungit până la data de 3 iunie 2019 (OMCIN 2319/ 24.04.2019), respectiv 3 iulie 2019 (OMCIN 2533/ 31.05.2019).  

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 1.285.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 Euro și 130.000 Euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile.

Solicitanții eligibili sunt instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care dețin calitatea de proprietar sau un alt drept real asupra bunurilor culturale ce urmează a fi conservate/restaurate, clasate (dacă este cazul) și expuse în cadrul proiectului.

În cadrul apelului au fost depuse în EMSC 13 cereri de finanțare în valoare totală de 8.464.228,51 lei (1.780.032 Euro) dintre care: 9 sunt în etapa de evaluare administrativă și a eligibilității, 2 sunt admise în etapa de evaluare tehnico-financiară, iar 2 sunt respinse ca neconforme.

Lista finală a proiectelor aprobate va fi publicată după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare conform prevederilor Ghidului solicitantului, cap. 11, respectiv: verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnică și financiară, procedura de selecție de către Comitetul de Selecție.