Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Servicii de organizare a întâlnirii Operatorilor de Programe culturale finanțate cu sprijinul Granturilor SEE 2014 - 2021 Sfântu Gheorghe, județul Tulcea – România, 24-26 septembrie 2019

Data publicării: 10 Iulie 2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Nr. 2617/UMP/10.07.2019
Servicii de organizare a întâlnirii Operatorilor de Programe culturale finanțate cu sprijinul Granturilor SEE 2014 - 2021 Sfântu Gheorghe, județul Tulcea – România, 24-26 septembrie 2019

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

Denumirea Autorităţii Contractante:
Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului – Programul PA14 RO-CULTURA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 22, sector 3.

Obiectul contractului:
Servicii de organizare a întâlnirii Operatorilor de Programe culturale finanțate cu sprijinul Granturilor SEE 2014 - 2021 Sfântu Gheorghe, județul Tulcea – România, 24-26 septembrie 2019.

Durata  contractului: Contractul începe de la data semnării acestuia de ambele părţi (Autoritatea Contractantă și Prestator) şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către părți.

Procedura aplicată: Procedura simplificată proprie

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 18.07.2019, ora 12:00 la adresa de e-mail: office@ro-cultura.ro.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Documentația de atribuire se regăsește pe link-urile de mai jos:

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 15.07.2019 la adresa de e-mail: office@ro-cultura.ro. Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare.