Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Servicii de organizare a întâlnirii Operatorilor de Programe culturale finanțate prin Granturile SEE 2014 – 2021 (24 – 26 septembrie 2019, Sfântu Gheorghe, Tulcea) și realizarea de materiale informative și de promovare

Data publicării: 31 Iulie 2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Nr. 2917/UMP/31.07.2019
Servicii de organizare a întâlnirii Operatorilor de Programe culturale finanțate prin Granturile SEE 2014 – 2021 (24 – 26 septembrie 2019, Sfântu Gheorghe, Tulcea) și realizarea de materiale informative și de promovare

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

Denumirea Autorității Contractante:
Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului – Programul PA14 RO-CULTURA, cu sediul în București, B-dul Unirii nr. 22, sector 3.

Obiectul contractului:
Servicii de organizare a întâlnirii Operatorilor de Programe culturale finanțate prin Granturile SEE 2014 – 2021 (24 – 26 septembrie 2019, Sfântu Gheorghe, Tulcea) și realizarea de materiale informative și de promovare

Durata  contractului: Contractul începe de la data semnării acestuia de ambele părți (Autoritatea Contractantă și Prestator) şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către părți.

Procedura aplicată: Procedura simplificată proprie

Data-limită și locul pentru depunerea ofertelor: 08.08.2019, ora 14:00 la adresa de e-mail: office@ro-cultura.ro.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Documentația de atribuire se regăsește pe website-urile www.ro-cultura.ro și www.umpcultura.ro pe link-urile de mai jos:

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 06.08.2019 la adresa de e-mail: office@ro-cultura.ro.

Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare.