Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului privind susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Data publicării: 09 Octombrie 2019

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță publicarea proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului ce vizează susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate.

Apelul a fost inițial deschis în perioada 4 februarie – 3 mai 2019, fiind prelungit până la data de 3 iunie 2019 (OMCIN 2319/ 24.04.2019), respectiv 3 iulie 2019 (OMCIN 2533/ 31.05.2019). 

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 1.285.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 Euro și 130.000 Euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile.

Solicitanții eligibili au fost instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care dețin calitatea de proprietar sau un alt drept real asupra bunurilor culturale ce urmează a fi conservate/restaurate, clasate (dacă este cazul) și expuse în cadrul proiectului.

Au fost depuse în sistemul electronic de management a Programului (EMSC) 13 cereri de finanțare în valoare totală de 8.464.228,51 lei (1.780.032 Euro). După etapa de verificare administrativă și a eligibilității, 10 proiecte au fost admise în etapa de evaluare tehnico-financiară, iar 3 respinse ca neconforme. Urmare a verificării tehnice și financiare, 9 cereri de finanțare au fost admise în următoarea etapă de evaluare, respectiv Comitetul de selecție.

Lista proiectelor selectate pentru finanțare este disponibilă aici.

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Europa și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene. Valoarea totală a contribuției financiare aferente Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021 este de 2,8 miliarde de euro. România beneficiază de un buget total de 500 milioane de euro, a doua cea mai mare alocare financiară dintre cele 15 State Beneficiare.