Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Data publicării: 04 Februarie 2020

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță publicarea proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului ce vizează consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului.
Apelul a fost inițial deschis în perioada 15 aprilie – 15 iulie 2019, fiind prelungit până la data de 16 iulie 2019, ora 16:00.

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 2.500.000 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip instituție publică de cultură, respectiv 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip ONG sau societăți comerciale/ societăți cooperative.

În cadrul apelului au fost depuse în sistemul electronic EMSC 76 cereri de finanțare.

După verificarea administrativă și a eligibilității, 55 de proiecte au fost admise în următoarea etapă de evaluare, iar 21 au fost respinse ca neconforme.

Urmare a verificării tehnice și financiare, 41 de proiecte au întrunit un punctaj mai mare de 70 de puncte, iar 14 au fost respinse (2 proiecte nu au întrunit cele 5 puncte obligatorii pentru criteriul ce vizează calitatea cultural-artistică, 11 proiecte nu au obținut punctajul minim total de 70 puncte, iar 1 proiect a fost declarat neeligibil).

Mulțumindu-vă tuturor pentru interes, vă dorim succes în implementarea proiectelor finanțate și vă încurajăm să depuneți cereri de finanțare și în cadrul următoarelor apeluri privind Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului ce vor fi lansate anul acesta prin Programul RO-CULTURA.

Clasamentul proiectelor este disponibil aici.

Granturile SEE

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Europa și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene. Valoarea totală a contribuției financiare aferente Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021 este de 2,8 miliarde de euro. România beneficiază de un buget total de 500 milioane de euro, a doua cea mai mare alocare financiară dintre cele 15 State Beneficiare.