Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

„Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate”

Servicii de elaborare a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice și a Analizei ex-ante aferente strategiei în cadrul proiectului „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate”

Data publicării: 02 Aprilie 2020

Către: Toți operatorii economici interesați

Obiectul achiziției: Prin prezentul anunț vă facem cunoscută intenția autorității contractante Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC) de a achiziționa servicii de elaborare a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice și a Analizei ex-ante aferente strategiei în cadrul proiectului „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate” finanțat de Programul Operațional Capacitate Administrativă (SIPOCA 389 / cod SMIS 115895) – cod CPV 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii.

Activitățile specifice contractului sunt:

  1. Colectarea și analiza dovezilor ce vor fundamenta elaborarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice
  2. Elaborarea studiului preliminar asupra protejării patrimoniului cultural imobil
  3. Elaborarea proiectului Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice
  4. Evaluarea ex-ante a impactului politicilor bazate pe dovezi și integrarea concluziilor în Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice
  5. Punerea în consultare publică a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice
  6. Avizarea și aprobarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice
  7. Integrarea recomandărilor primite în cadrul consultării publice și elaborarea formei finale a proiectului Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice
  8. Prezentarea publică a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice

Valoarea estimată aferentă serviciilor de elaborare a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice și a Analizei ex-ante aferente strategiei în cadrul proiectului „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate SIPOCA 389/ SMIS 115895 este de 131.000 lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract, iar pentru efectuarea plății prestatorul va deține cont la Trezorerie.

Data limită depunere oferte: 23.04.2020, ora 14:00. Vor fi luate în considerare doar ofertele transmise prin SEAP și nu prin alte mijloace.

Nr. anunț: ADV1139193.