Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Comunicat închidere sesiunea 2 a apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Data publicării: 02 Iulie 2020

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță închiderea celei de-a doua sesiuni a apelului ce vizează consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului.

Apelul a fost deschis în perioada 1 aprilie – 1 iulie 2020, ora 16:00.

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 2.000.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 Euro și 200.000 Euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip instituție publică de cultură, respectiv 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip ONG sau societăți comerciale/ societăți cooperative.

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), ONG-urile și IMM-urile din sectoarele culturale și creative.

În cadrul apelului au fost depuse în EMSC 97 cereri de finanțare în valoare totală de 83.918.477,72 lei (17.382.343,46 euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată, respectiv 92.985.275,08 lei (19.260.382,59 euro) reprezentând valoarea totală eligibilă solicitată. Dintre proiectele înregistrate, 83 de proiecte sunt dezvoltate în parteneriat cu entități culturale din România și/ sau Statele Donatoare (57 de proiecte implică entități din Norvegia, 9 din Islanda și 2 din Liechtenstein). 

Au depus cereri de finanțare 15 instituții publice de cultură, 59 ONG-uri și 23 IMM-uri.

Activitățile incluse în cadrul proiectelor sunt dintre cele mai variate: festivaluri și spectacole de teatru, muzică, film, dans, expoziții de artă contemporană, cursuri de formare culturală, rezidențe artistice, cercetare, aplicații de realitate augmentată, digitizare și multe altele. 

Lista finală a proiectelor aprobate va fi publicată după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare conform prevederilor Ghidului solicitantului  (cap. 11), respectiv: verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnică și financiară și nu în ultimul rând, procedura de selecție de către Comitetul de Selecție. 

Ultima dintre cele 3 sesiuni ale apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului este estimată a fi lansată în 2021.

Mulțumim tuturor pentru interes. Mult succes!

Despre Granturile SEE

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.
În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.