Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ PUBLICITAR – CONTRACTARE VERIFICATORI TEHNICI SALA OMNIA- CNDB – CERINȚA INSTALAȚII TERMICE

Data publicării: 26 Octombrie 2020

Prin prezentul anunț vă facem cunoscută intenția Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii de a achiziționa servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice pentru proiectul „Sala Omnia – Centrul Național al Dansului București” din București – cerința Instalații termice, la fazele de proiectare PAC, PT, DE, pe măsură ce acestea vor fi finalizate. Verificarea tehnică se va face în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamenului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor.

Conform prevederilor art.22, lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, asigurarea verificării documentației tehnico-economice prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi reprezintă una din obligațiile principale ale investitorilor, persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente.

Verificarea documentației se va realiza la sediul Autorității Contractante. Prețul ofertat va fi pentru toate fazele de proiectare menționate.

În acest sens, a fost publicat în SEAP anunțul publicitar nr. ADV1178750/26.10.2020.

În cazul în care prestatorul este înscris în SEAP, oferta se va posta în SEAP, în caz contrar, se va transmite prin email, la adresa office@umpcultura.ro, până la data de 06.11.2020, ora 10.00. Ofertele vor include numele specialistului care va realiza verificarea si numarul atestatului.