Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ PUBLICITAR - Contractare verificatori tehnici Biblioteca franceză ”OMNIA” Craiova

Data publicării: 04 Decembrie 2020

Prin prezentul anunț vă facem cunoscută intenția Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii de a achiziționa servicii de verificare tehnică pentru proiectul «Biblioteca Franceză ”Omnia” Craiova», respectiv pentru documentația tehnico – economică - fazele PAC - POE, PT- DE, dispozițiile de șantier și documentația as-built, pe măsură ce acestea vor fi finalizate.

Verificarea tehnică se va face în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamenului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor.
Conform prevederilor art.22, lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, asigurarea verificării documentației tehnico-economice prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi reprezintă una din obligațiile principale ale investitorilor, persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente.

Totodată, având în vedere că obiectivul de investiții este monument istoric, în conformitate cu prevederile art. 24, alin. (4) din Lege nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, „elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.” Specialiștii sunt atestați conform Ordinului nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestare specialiștilor , experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.

Astfel, este necesară verificarea tehnică a proiectului la următoarele cerințe:

  1. A1 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții – verificator de proiect atestat MC domeniul 4 (Inginerie – consolidare si/sau restaurare structuri istorice), specializare B – verificare proiecte și atestat MLPAT domeniul A1;
  2. B - siguranță în exploatare pentru construcții - verificator de proiect atestat MC domeniul 1 (Restaurare arhitectură), specializare B – verificare proiecte și atestat MLPAT domeniul B; acest specialist va efectua și verificarea MC a proiectului de arhitectură și va întocmi referatul aferent;
  3. C – securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile (echivalent Cc+ Ci) – verificator atestat MLPAT domeniul C (Cc și Ci);
  4. Ie – instalații electrice aferente construcțiilor - verificator atestat MLPAT domeniul Ie (Instalatii electrice);
  5. Is  - instalații sanitare – instalații sanitare și hidranți - verificator atestat MLPAT și MC;
  6. It – instalații termice (HVAC) – verificator atestat MLPAT și MC.

În acest sens, au fost publicate în SEAP următoarele anunțuri publicitare:
ADV1188368/04.12.2020 – cerința A1;
ADV1188376/04.12.2020 – cerința B;
ADV1188377/04.12.2020 – cerințele C (Cc+Ci);
ADV1188382/04.12.2020 – cerința Ie;
ADV1188384/04.12.2020 – cerința It;
ADV1188386/04.12.2020 – cerința Is.

În cazul în care prestatorul este înscris în SEAP, oferta se va posta în SEAP, în caz contrar, se va transmite prin email, la adresa office@umpcultura.ro, până la data de 11.12.2020, ora 10.00.