Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru Muzeul Revoluției va fi reluată

Data publicării: 13 Mai 2021

În cadrul procedurii de achiziții publice licitație deschisă, publicată în SEAP cu anunțul de participare nr. CN1027594/11.01.2021, pentru atribuirea contractului având ca obiect SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE PROIECTARE PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „MUZEUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIEI ANTICOMUNISTE DIN DECEMBRIE 1989” (MNRA) ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, autoritatea contractantă a primit un număr de patru oferte.

Comisia de evaluare a verificat și analizat în detaliu, în raport cu cerințele minime din Caietul de Sarcini, propunerile primite din partea operatorilor economici și a decis respingerea, ca inacceptabile, a ofertelor depuse, în baza art. 134 alin. (5) și (6) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, la data de 29 aprilie 2021, procedura de atribuire a fost anulată conform prevederilor art. 212 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016 (dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă), cu modificările și completările ulterioare.

Nu au fost depuse contestații ca urmare a anulării prezentei proceduri, fapt ce va facilita inițierea în scurt timp a unei noi proceduri.

Dosarul complet al achiziției, precum și stadiul la zi al procedurii, pot fi cunoscute accesând link-ul https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110797, sau introducând pe platforma națională de achiziții publice, https://www.e-licitatie.ro/pub, numărul anunțului de participare: CN1027594.