Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Comunicat privind lista proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 2) – Programul RO-CULTURA

Data publicării: 28 Mai 2021

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021, publică lista proiectelor selectate pentru finanțare în limita bugetului disponibil, respectiv lista de rezervă din cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 2).

Apelul a fost deschis în perioada 1 aprilie – 1 iulie 2020.

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 2.000.000 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 50.000 Euro și 200.000 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip instituție publică de cultură, respectiv 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip ONG sau societăți comerciale/ societăți cooperative.

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), ONG-urile și IMM-urile din sectoarele culturale și creative.
În cadrul apelului au fost depuse în sistemul EMSC 97 cereri de finanțare în valoare totală de 83.918.477,72 lei (17.382.343,46 euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată, respectiv 92.985.275,08 lei (19.260.382,59 euro) reprezentând valoarea totală eligibilă solicitată.

În urma evaluării administrative și a eligibilității, 18 proiecte au fost respinse ca neconforme, iar 79 au fost admise în etapa de verificare tehnico-financiară. Dintre acestea, 64 proiecte au obținut un punctaj mai mare de 70 puncte (din care 1 proiect nu a obținut punctajul minim la secțiunea „Calitatea cultural-artistică”), iar 15 proiecte nu au întrunit pragul minim de 70 puncte.

Urmare a procesului de soluționare a contestațiilor depuse, 65 de proiecte au obținut un punctaj mai mare de 70 puncte, fiind admise, iar 14 proiecte au fost respinse pentru că nu au întrunit pragul minim.

După parcurgerea ultimei etape a procesului de evaluare, respectiv organizarea Comitetului de selecție din data de 22 aprilie 2021, 10 proiecte vor fi finanțate în limita bugetului disponibil, iar 55 de proiecte rămân pe lista de rezervă

Toate cele 10 proiecte finanțate sunt implementate în parteneriat cu entități culturale din Statele Donatoare (8 - Norvegia și 2 - Islanda).

Clasamentul final al proiectelor este disponibil după cum urmează: