Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

Rezultatele PROBEI SCRISE din data de 09.11.2021

Data publicării: 10 Noiembrie 2021

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Muzeul Național de Istorie a României

 

DOCUMENTARIST- SELECȚIE ȘI VALIDARE


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA/
ORA INTERVIU

1.

SV3172

91,00

ADMIS

on-line, 12.11.2021, ora 9.30


DOCUMENTARIST- MANIPULARE RESURSE CULTURALE


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA/
ORA INTERVIU

1.

DM3183

88,33

ADMIS

on-line, 12.11.2021, ora 9.45

 
DOCUMENTARIST – SCANARE


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA/
ORA INTERVIU

1.

DS3182

91,33

ADMIS

on-line, 12.11.2021, ora 10.00

2.

DS3175

39,33

RESPINS

-

 

BIBLIOGRAF- CATALOGARE RESURSE CULTURALE 


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA
ORA INTERVIU

1.

BC3188

65,33

ADMIS

on-line, 12.11.2021, ora 10.15

 

Notă: Interviurile vor avea loc on-line pe Google Meet, Video call link: https://meet.google.com/fup-ggbo-izm. Fiecare candidat va accesa acest link la ora programată.

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.        
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.       
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.