Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

Consultare publică privind schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent

Data publicării: 09 Martie 2022

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent.

Obiectivul schemei îl reprezintă susținerea a aproximativ 5.000 de entități care activează în sectorul cultural din România și a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Bugetul total disponibil este de 140 milioane lei (aproximativ 28 milioane euro).

Ajutorul financiar se acordă sub forma unor granturi în cuantum de 20% din diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020, dar fără a depăși echivalentul în lei a 200.000 euro.   

Beneficiarii eligibilii se încadrează în categoria societăților înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, precum și a organizațiilor neguvernamentale constituite în baza Legii nr. 21/1924 sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 care desfășoară activități în domeniul cultural. 

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, propunerile și observațiile referitoare la schema de ajutor de minimis supusă dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 24.03.2022.

Documentul poate fi consultat aici