Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

NOUL BAUHAUS / Apelul nr. 1: Implicarea cetățenilor

Data publicării: 05 Aprilie 2022

Acesta este un apel din partea Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) care invită cetățenii să identifice provocările relevante ale NEB pentru orașele lor și să colaboreze la co-proiectarea soluțiilor.

Proiectele îi vor ajuta pe cetățeni să adopte obiceiuri mai durabile, să dezvolte noi produse, servicii sau soluții și să-i ajute pe membrii comunității să devină agenți ai schimbării.

Obiectivul este implementarea a 8 proiecte de co-proiectare a domeniului public și a activităților sociale și educaționale care vizează să răspundă provocărilor noului Bauhaus european:

  • Reconectarea cu natura
  • Redobândirea sentimentului de comunitate și de apartenență
  • Prioritizarea locurilor și persoanelor care au cea mai mare nevoie
  • Necesitatea unui ciclu de viață pe termen lung și a gândirii integrate în ecosistemul industrial

Alocarea fondurilor EIT.
Rata de finanțare este de 100% până la 15.000 EUR pentru fiecare proiect.

Cine poate aplica?
Pot aplica persoane juridice private sau publice, consorțiile nu sunt eligibile.

Termen limită pentru a aplica:
29 mai 2022
 
Informație:
www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/

 

Citizen Engagement Call 

This is a call from the European Institute of Innovation and Technology (EIT) that invites citizens to identify relevant NEB challenges for their cities and collaborate on co-designing solutions.

The projects will help citizens take up more sustainable habits, develop new products, services or solutions and help community members become agents of change.

The objective is the implementation 8 project of co-design of public realm and social and educational activities aiming to respond to the New European Bauhaus challenges:

  • Re-connecting with nature
  • Re-gaining sense of community and belonging
  • Prioritising the places and people that need it the most
  • The need for a long term, life cycle and integrated thinking in industrial ecosystem

EIT funding allocation
The funding rate is 100% up to 15.000€ for each project. 

Who can apply?
Private or public legal entity may apply, consortia are not eligible

Deadline to apply:
29 May 2022

Information:
www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/