Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

COMUNICAT DE PRESĂ privind finalizarea sesiunii de depunere a proiectelor mari în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Data publicării: 14 Aprilie 2014

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, deține calitatea de Operator al Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.

Obiectivul general al Programului este protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg. De asemenea, Programul urmărește să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale între promotorii de proiecte din România și partenerii din statele donatoare.

Cererea de proiecte mari a fost deschisă în perioada 6 ianuarie – 7 aprilie a.c. și beneficiază de o asistență financiară nerambursabilă în valoare totală de 9.821.004 euro, din care 85% reprezintă contribuția statelor donatoare - Norvegia, Islanda și Liechtenstein, iar 15% contribuția României.

Operatorul de Program a înregistrat 186 cereri de finanțare din partea categoriilor de solicitanți eligibili, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de aproximativ 206 milioane de euro. În acest context, a fost demarat procesul de evaluare a proiectelor depuse spre finanțare, urmând ca ulterior să fie publicată lista finală a proiectelor aprobate. 

În acest moment, în cadrul Programului mai este deschisă schema de granturi mici, cu termen limită de depunere 25 aprilie a.c., valoarea totală a asistenței financiare fiind de 1.176.470 euro. Informații detaliate privind Ghidul solicitantului, depunerea cererilor de finanțare și a documentației aferente sunt disponibile pe pagina web dedicată Programului - www.fonduri-patrimoniu.ro.