Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

3,3 milioane euro în sprijinul antreprenoriatului cultural și al artei contemporane din România

Data publicării: 21 Octombrie 2022

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a organizat vineri, 21 octombrie a.c., ora 11.00, la sediul ministerului, o conferința de presă pe tema semnării contractelor de finanțare aferente celor 17 proiecte selectate în cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3), finanțat prin Programul RO-CULTURA, cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021.

„Am avut de-a lungul timpului mai multe sesiuni de semnare de contracte și am realizat că oamenii trebuie să știe ceea ce face Ministerul Culturii, în general, și în particular prin Unitatea de Management a Proiectului, pentru cultura românească. Astăzi am semnat contractele de finanțare aferente celui de-al treilea apel dedicat antreprenoriatului cultural. Această sesiune de proiecte, derulată în 2021 cu suma maximă alocată de 200.000 de euro per proiect, nu ajută doar fenomenul cultural, ci şi tot ceea ce înseamnă  beneficii conexe - locuri de muncă, gradul de acces al publicului larg la cultură ş.a. Per total, pe RO-CULTURA s-au primit şi derulat 34 de milioane de euro, iar pe zona de antreprenoriat cultural s-au alocat 7,6 milioane de euro”, a declarat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.

Apelul Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3) a fost lansat în 2021 și dispune de un buget total de 3,3 milioane euro.

17 dintre cele 80 proiecte depuse au fost selectate pentru finanțare, iar printre beneficiari se numără 6 SRL-uri și 9 ONG-uri din domeniul cultural-creativ, precum și 2 instituții culturale care vor da start implementării în perioada următoare.
Toate cele 17 proiecte sunt implementate în parteneriat cu entități culturale din Norvegia (15), Islanda (1) și Liechtenstein (1).

Pentru ca activitățile culturale din cadrul proiectelor să aibă un impact mai mare, am încurajat transferul de cunoștințe și experiență între organizațiile din România și Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), precum și producția în comun a evenimentelor artistice. Deși proiectele s-au depus într-o perioadă în care întâlnirile față în față nu au fost posibile, 64 din cele 80 de cereri de finanțare depuse au implicat o entitate culturală din cele 3 State Donatoare, ceea ce întărește convingerea că, mai cu seamă în sectorul cultural-creativ, cooperarea bilaterală este o necesitate și aduce plus valoare proiectelor în ansamblu”, a subliniat domnul Bogdan Trîmbaciu, director Unitatea de Management a Proiectului.

La nivelul fiecăruia dintre cele 17 proiecte se urmărește atât organizarea de activități de artă contemporană, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea audienței și a publicului la evenimentele culturale, cât și dezvoltarea de competențe și expertiză la locul de muncă, sprijinirea abordărilor inovative cu privire la patrimoniu cultural, precum și a producțiilor referitoare la minoritățile sociale, etnice și culturale.

Activitățile culturale ce urmează să fie organizate în cadrul proiectelor includ: rezidențe artistice, expoziții de artă contemporană și fotografie, tabere de creație, scurtmetraje și documentare, reprezentații de teatru și dans, concerte de muzică, festival medieval, inițiative de curatoriat și antreprenoriat cultural și multe altele. Proiectele vor fi implementate până cel târziu la data de 30 aprilie 2024.

Stadiul de implementare a Programului RO-CULTURA

Totodată, în cadrul conferinței s-a prezentat progresul în implementarea întregului Program RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021. Astfel, în cadrul apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, cele 9 proiecte au șantiere deschise sau în pregătire:

  • Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor din Sibiu (50% progres lucrări);
  • Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin din Timișoara (35% progres lucrări);
  • Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului „Casa compozitorului Paul Constantinescu” din Ploiești (15% progres lucrări);
  • Capitala Daciei - muzeu viu al patrimoniului cultural european - SARMIZEGETUSA REGIA (lucrări începute în octombrie 2022);
  • Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, județul Timiș;
  • Restaurarea și revitalizarea patrimoniului cultural - Centru expozițional și de evenimente “Școala Pittner”, Municipiul Reșița;
  • Restaurarea și reabilitarea clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași;
  • Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița;
  • Restaurarea și revitalizarea primului teatru construit împreună - Grivița 53.

În ceea ce privește apelul Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate, 5 din cele 9 proiecte finanțate și-au încheiat implementarea. În acest sens, publicul larg poate vizita, la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, expoziția realizată în cadrul proiectului „Zei și muritori din Egiptul antic” care cuprinde obiecte conservate și restaurate din colecția egipteană a muzeului, cea mai importantă piesă reprezentând-o o mumie umană depusă într-un sarcofag de lemn pictat provenind de la Gamhud (Egipt).

În cadrul Programului RO-CULTURA, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în parteneriat cu Anno Museum din Norvegia, implementează un proiect predefinit în valoare de peste 1,3 milioane de euro, care urmărește cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural al romilor. Pe baza cercetărilor, o gospodărie specifică cu inventar complet va fi ulterior reconstruită în Muzeul Satului, iar bunurile culturale mobile vor fi conservate, restaurate și expuse cu ajutorul aplicațiilor de realitate virtuală și alte mijloace media.

Un alt apel dedicat culturii rome este și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin care se finanțează 10 proiecte ce vor contribui la capacitarea (empowerment) persoanelor de etnie romă și la consolidarea identității culturale a acestora (limbă, obiceiuri, moștenire etc.).
Nu în ultimul rând, în cadrul primelor 2 sesiuni ale apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (lansate în 2019 și 2020) au fost finanțate 23 proiecte (11 finalizate și 12 în implementare), cu o diversitate de activități culturale organizate. De exemplu, prin proiectul „Imaginea fotografică între trecut și viitor” a fost valorificată, în mod creativ, una dintre cele mai importante arhive fotografice din România constituită de Mihai Oroveanu, istoric de artă, fotograf și fost director al Muzeului Național de Artă Contemporană.

Mai multe informații cu privire la Programul RO-CULTURA și proiectele finanțate sunt disponibile pe website-ul dedicat www.ro-cultura.ro și www.facebook.com/ProgramulRoCultura.  

***

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.