Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ PUBLICITAR – Contractare verificatori tehnici sala OMNIA-CNDB – cerința instalații sanitare

Data publicării: 25 Octombrie 2022

 Prin prezentul anunț vă facem cunoscută intenția Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii de a achiziționa servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice pentru proiectul „Sala Omnia – Centrul Național al Dansului București” dinBucurești – cerința Instalații sanitare.

Conform prevederilor art.22, lit.c) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, asigurarea verificării documentației tehnico-economice prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi reprezintă una din obligațiile principale ale investitorilor, persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente.

Valoarea estimată a achiziției este de 3.900 lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Dupa finalizarea achizitiei, se va incheia contract de prestari servicii cu operatorul economic selectat. Plata va fi efectuata la finalizarea fazei PT.

Verificarea documentației se va realiza la sediul Autorității Contractante.

În acest sens, a fost publicat în SEAP anunțul publicitar nr. ADV1324327/25.10.2022.

În cazul în care prestatorul este înscris în SEAP, oferta se va posta în SEAP, în caz contrar, se va transmite prin email, la adresa office@umpcultura.ro, până la data de 31.10.2022, ora 12.00. Ofertele vor include numele specialistului care va realiza verificarea si numarul atestatului.