Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Câmpulung Muscel: întâlnire de lucru la privind politicile publice „Cultura deschisă” și „Cultura viitorului”

Data publicării: 25 Mai 2023

Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, cu sprijinul și participarea Muzeului Municipal Câmpulung, organizează la o întâlnire de lucru dedicată autorităților locale din Regiunea de Dezvoltare Sud pentru prezentarea propunerilor de politici publice „Cultura deschisă” și „Cultura viitorului”.

Demersul este realizat în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541) și va fi găzduit de Muzeul Municipal Câmpulung în ziua de marți, 6 iunie 2023, între orele 10.00 – 13.00, la sediul din Strada Negru Vodă nr. 119, Câmpulung Muscel, jud. Argeș.

Politica publică „Cultura deschisă” pleacă de la nevoia reală de atenuare a nivelului diferit de dezvoltare manifestat pe mai multe paliere în cadrul Sectoarelor Culturale și Creative, dintre care cele mai vizibile sunt urban/rural, public/privat sau import/export cultural. Scopul politicii publice este creșterea numărului beneficiarilor cu acces la servicii și produse culturale diversificate și de calitate cu 30% până în anul 2030. Garantarea accesului la cultură – obiectivul general al acestei propuneri – este definit specific prin trei direcții mari de acțiune: crearea și îmbunătățirea mecanismelor financiare și administrative pentru finanțare, asigurarea de specialiști ai operatorilor culturali pregătiți  pentru comunicare, oferirea infrastructurii necesare unui acces facil și adecvat.

Politica publică „Cultura viitorului” pornește de la realitatea noilor tehnologii care, în Sectoarele Culturale și Creative, sunt utilizate într-o măsură foarte mică și inegal, cu diferențe semnificative între regiunile României și între urbanul mare și celelalte tipuri de comunități. Scopul politicii este pregătirea societății, a beneficiarilor și producătorilor de cultură pentru un viitor durabil, centrat pe oameni, care integrează universul digital. Obiectivul general asociat scopului enunțat este salvarea și punerea la dispoziție a  patrimoniului cultural și a creației contemporane folosind modalități durabile, incluzive și accesibile pe scară largă, în contextul noilor tehnologii.

La întâlnire sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților locale, precum și ai organizațiilor culturale de drept public și privat.

În vederea participării, cei interesați vor completa și transmite formularul de înscriere disponibil aici.

Cheltuielile cu deplasarea și cazarea sunt suportate de participanți.

Pentru mai multe informații privind conținutul și desfășurarea evenimentului, vă puteți adresa domnului Alexandru Oprea, managerul MMC, la adresa de e-mail alexandru.oprea@muzeulcampulung.ro.