Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE NR. 1405/05.05.2023 privind achiziția de servicii hoteliere și transport pentru participarea la seminarul internațional din Oslo (Norvegia)

Data publicării: 05 Mai 2023

DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE:
Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului – Programul PA14 RO-CULTURA, cu sediul în București, B-dul Unirii nr. 22, sector 3.

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Servicii hoteliere și transport pentru participarea la seminarul internațional din Oslo (Norvegia)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE:1043/UMP/31.03.2023

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ: 286.736,57 LEI, fără TVA

DURATA  CONTRACTULUI: Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către Părți, fără a depăși data de 31.12.2023.

PROCEDURA APLICATĂ: Procedura simplificată proprie

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: cel mai bun raport calitate-preţ

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Prețul ofertei

Componenta financiară

80%
Punctaj maxim factor:80

Componenta tehnică

Numărul unităților de cazare ofertate

20%
Punctaj maxim factor: 20

Punctaj maxim total: 100

ATRIBUIREA CONTRACTULUI:

  • Contract de presări servicii nr. 23/25.04.2023
  • Ofertant câștigător: Societatea WALDORF TOURS SRL, cu sediul în București, sector 3, Str. Matei Basarab nr. 108, bl. 74, sc. 1, et. 2, Ap. 9.
  • Valoare contract: 286.400,00  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 0 lei.