Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Începe proiectarea pentru reabilitarea Casei „Vârnav Liteanu“ (jud. Suceava)

Data publicării: 08 Mai 2024

Miercuri, 8 mai 2024, Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii a semnat contractul privind serviciile de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru reabilitarea Casei „Vârnav Liteanu“ de la Liteni, județul Suceava. Investiția este finanțată prin Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), destinat reabilitării patrimoniului construit și modernizării unor clădiri culturale din România.

Contractul aferent elaborării D.A.L.I. pentru reabilitarea Casei „Vârnav Liteanu“ este în valoare de 79.678 de euro (fără TVA), prestatorul având obligația să elaboreze Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, inclusiv cercetarea arheologică preventivă, în termen de maximum 180 de zile de la data emiterii ordinului privind începerea proiectării.

Casa „Vârnav Liteanu“ este monument istoric (cod LMI: SV-II-m-B-05565), fiind construită în anul 1790 ca reședință permanentă în stil neoclasic de boierul Teodor Vârnav Liteanu. În 1949, imobilul a fost naționalizat și folosit de Gospodăria Agricolă de Stat Ițcani. În perioada 1960-2001, conacul a adăpostit o casă de copii; ulterior, nu a mai fost utilizat, înregistrând degradări însemnate. Clădirea a fost retrocedată în 2003 lui Johannes Sturdza, care a donat-o Statului Român în anul 2020, pentru a avea o destinație culturală. Casa „Vârnav Liteanu” urmează să găzduiască Centrul de pregătire pentru restauratori, sub coordonarea Institutului Național al Patrimoniului, care administrează imobilul începând cu anul 2021.

Valoarea culturală excepțională a clădirii, corelată cu problemele de conservare și mai ales de punere în valoare, impune necesitatea unor intervenții ample. Obiectivele principale ale investiției constau în: conservare și restaurare; readaptare funcțională; dotări și echipamente; amenajări exterioare.

Cel de-al treilea Acord-cadru de împrumut dintre România și BDCE, semnat pe 9 iunie 2022 și ratificat prin Legea nr. 337 / 9 decembrie 2022, prevede finanțarea proiectării și execuției lucrărilor pentru opt obiective de investiții în scopul restaurării complete a șase monumente istorice emblematice pentru România (Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti; Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ şi Opera Română din Cluj-Napoca; Vila „Florica” de la Ștefănești, județul Argeș; Conacul „Vârnav Liteanu” de la Liteni, județul Suceava; Așezămintele „Ion I.C. Brătianu” din București; Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 din Timișoara), la care se adaugă reabilitarea clădirii Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova și construirea unei noi săli de concerte destinată Operei Naționale Române din Iași. Costul total net al acestor investiții se ridică la 270 milioane de euro, din care 216 milioane de euro (80% din cost) provin din împrumutul de la BDCE și 54 milioane de euro (20% din cost) din contribuția de la bugetul de stat. Proiectul este implementat de Ministerul Culturii prin structura sa specializată – Unitatea de Management a Proiectului, perioada de implementare fiind de circa șapte ani.