Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ / Achiziție sistem informatic pentru serviciul financiar

Data publicării: 29 Mai 2024

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC) intenționează să achiziționeze un sistem informatic pentru serviciul financiar.

Valoarea estimată a achiziției este de 270.000 lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Operatorii economici vor prezenta o ofertă astfel încât să respecte prevederile Caietului de Sarcini, document anexat prezentului anunț publicitar.

Pe lângă propunerea tehnică și financiară, operatorii vor completa formularele anexate anunțului și vor transmite certificat ANAF și DITL, care să ateste lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetul local și un certificat constatator ONRC valabil, din care să reiasă că obiectul contractului are corespondent în codurile CAEN (activități principale și/sau secundare) înscrise în acesta și să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire anexată cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la publicarea prezentului anunț. Acestea se vor transmite pe adresa de e-mail office@umpcultura.ro.

Ofertele se transmit la adresa de e-mail office@umpcultura.ro până cel târziu la data de 07.06.2024, ora 14:00.

Documente utile