Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE NR. 1552/30.05.2024 privind achiziția de servicii de organizare eveniment bilateral „Rezultate și sustenabilitate Programe și proiecte culturale - Granturile SEE”

Data publicării: 30 Mai 2024

DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE:
Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului – Programul PA14 RO-CULTURA, cu sediul în București, B-dul Unirii nr. 22, sector 3.

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Servicii de organizare eveniment bilateral „Rezultate și sustenabilitate Programe și proiecte culturale - Granturile SEE”

INVITAȚIE DE PARTICIPARE: 508/20.02.2024

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ: 544.083,00 LEI, fără TVA

DURATA  CONTRACTULUI: Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către Părți, fără a depăși data de 30 septembrie 2024.

PROCEDURA APLICATĂ: Procedura simplificată proprie

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: cel mai bun raport calitate-preţ

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Prețul ofertei

Componenta financiară

60%
Punctaj maxim factor: 60 puncte

Componenta tehnică

Clasificarea și numărul unităților de cazare ofertate în stațiunea Olimp

40%
Punctaj maxim factor: 40

Punctaj maxim total: 100

ATRIBUIREA CONTRACTULUI:

  • Contract de presări servicii nr. 12/24.05.2024
  • Ofertant câștigător: Societatea WALDORF TOURS SRL, cu sediul în București, sector 3, Str. Matei Basarab nr. 108, bl. 74, sc. 1, et. 2, Ap. 9.
  • Valoare contract: 544.000,00  lei, la care se adaugă TVA în valoare de 58.120,00  lei.