Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Începe proiectarea pentru reabilitarea Teatrului Naţional „Lucian Blaga“ şi a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca

Data publicării: 31 Mai 2024

Vineri, 31 mai 2024, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a semnat contractul privind serviciile de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru reabilitarea imobilului care găzduiește Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ şi Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Investiția este finanțată prin cel de-al treilea Acord-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), destinat reabilitării patrimoniului construit și modernizării unor clădiri culturale din România.

Contractul aferent elaborării D.A.L.I. pentru reabilitarea Teatrului Naţional „Lucian Blaga“ şi a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca a fost adjudecat de societatea K&K Studio de Proiectare SRL, în urma unei proceduri de licitație deschisă. Valoarea contractului este de 198.686 de euro (fără TVA), prestatorul având obligația să elaboreze Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții în termen de maximum 120 de zile de la data emiterii ordinului privind începerea proiectării.

Clădirea care găzduiește Teatrul Național „Lucian Blaga“ și Opera Națională Română din Cluj-Napoca este amplasată în Piața Ștefan cel Mare nr. 2-4, fiind înscrisă pe lista monumentelor istorice cu codul CJ-II-m-A-07355. Corpul principal cu sala de spectacole a fost construit în 1906 de firma vieneză „Fellner & Helmer“, care a ridicat zeci de teatre în întreaga Europă. În 1958, clădirea a fost extinsă cu funcțiuni conexe și săli de repetiții. Sala mare are o capacitate de 960 de locuri, iar studioul „Euphorion“ poate găzdui aproximativ 100 de spectatori, în funcție de amenajarea spațiului scenic.

Unele părți din clădire nu au beneficiat de intervenții substanțiale în perioada de mai bine de un secol care a trecut de la inaugurare, constatându-se, printre altele, degradări ale finisajelor interioare (zugrăveli, pardoseli, tavane) și exterioare (pe fațadele zonei cu extinderea), uzura instalațiilor sanitare, termice și de ventilare și a instalațiilor electrice, probleme de acustică a sălii de spectacole etc.

Obiectivul principal ale investiției este punerea în valoare a acestui imobil prin realizarea lucrărilor de consolidare, de restaurare sau refacere/înlocuire, după caz, a finisajelor interioare și exterioare, a utilajelor, a echipamentelor și a dotărilor existente.

Cel de-al treilea Acord-cadru de împrumut dintre România și BDCE, semnat pe 9 iunie 2022 și ratificat prin Legea nr. 337 / 9 decembrie 2022, prevede finanțarea proiectării și execuției lucrărilor pentru opt obiective de investiții în scopul restaurării complete a șase monumente istorice emblematice pentru România (Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti; Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ şi Opera Națională Română din Cluj-Napoca; Vila „Florica” de la Ștefănești, județul Argeș; Conacul „Vârnav Liteanu” de la Liteni, județul Suceava; Așezămintele „Ion I.C. Brătianu” din București; Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 din Timișoara), la care se adaugă reabilitarea clădirii Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova și construirea unei noi săli de concerte destinată Operei Naționale Române din Iași. Costul total net al acestor investiții se ridică la 270 milioane de euro, din care 216 milioane de euro (80% din cost) provin din împrumutul de la BDCE și 54 milioane de euro (20% din cost) din contribuția de la bugetul de stat. Proiectul este implementat de Ministerul Culturii prin structura sa specializată – Unitatea de Management a Proiectului, perioada de implementare fiind de circa șapte ani.